Ministerul Agriculturii – Cursuri de pregatire profesionala

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală, derulează un proiect de pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor privind managementul prelucrării şi marketingul produselor agricole şi piscicole (incluzând managementul calităţii).

Potenţialii beneficiari ai cursului de pregătire profesională în domeniile amintite sunt persoane implicate în activităţi de procesare a produselor agricole şi piscicole şi reprezentanţi ai patronatelor din industria alimentară.
Principalul criteriu de selecţie pentru participanţii la cursurile organizate în cadrul proiectului va fi apartenenţa la următoarele categorii:
• beneficiari ai Programului SAPARD;
• potenţiali beneficiari ai Programului SAPARD care au proiecte depuse la Agenţia SAPARD şi aşteaptă avizarea lor;
• persoane fizice sau juridice care au proiecte SAPARD respinse;
• alte categorii de persoane interesate.

Proiectul este finanţat din fonduri SAPARD şi are ca obiectiv îmbunătăţirea cunoştinţelor de management general, financiar-contabil, management al calităţii si marketing pentru directori generali si alţi factori de decizie care îşi desfăşoară activitatea in sectoarele agricol si piscicol.

Aceste cursuri sunt gratuite şi se vor desfăşura în Bucureşti începând cu data de 20.11.2006 pentru primul modul şi 27.11.2006 pentru al doilea modul. Fiecare curs va dura două săptămâni (10 zile), alternând o săptămână de curs (5 zile) cu una de pauză, iar numărul total de cursanţi participanţi la nivelul proiectului este de 350. Cei interesaţi se pot înscrie până pe data de 03.11.2006.Pentru lămuriri suplimentare despre acest proiect puteţi consulta site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: www.mapam.ro