Microcredite pentru dezvoltarea afacerilor, pana in 2010

80 de microcredite în valoare de 263 396 EURO au fost acordate până la această dată beneficiarilor microîntreprinderi şi întreprinderi nou înfiinţate, de către OMRO, prima instituţie de microfinanţare cu care Banca Europeană de Dezvoltare a încheiat un Acord de Împrumut în cadrul contractului încheiat cu Ministerul Integrării Europene, pe data de 11 decembrie 2006.

Din cele 80 de microcredite, 79 au o valoare mai mică de 10 000 EURO şi 1 microcredit acordat este mai mare de 10 000 EURO.

Din cele 80 de împrumuturi, 36 în valoare de 109 449 EURO au fost acordate în regiunea NV, restul de 44, în valoare de 153 947 EURO, în regiunea Centru.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se află în negocieri cu încă 2 instituţii partenere de împrumut pentru încheierea altor Acorduri.

La sfârşitul anului trecut, Ministerul Integrării Europene a încheiat un Acord de Finanţare cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin care BERD va gestiona un fond de 18,02 milioane euro, reprezentând bugetul PHARE (13,6 milioane euro) şi cofinanţarea naţională (4,42 milioane euro) pentru anii 2005 şi 2006. La acesta se adaugă contribuţia BERD cu o valoare de până la 40 milioane euro şi un împrumut de maxim 20 milioane euro din partea unor bănci co-finanţatoare.

Conform Acordului de Finanţare, BERD încheie Acorduri de Împrumut cu instituţii partenere care pot fi instituţii de microcreditare (care acordă împrumuturi până la 25 000 EURO) sau bănci de microfinanţare (împrumuturi între 25 000 şi 50 000 EURO).

Pentru a accesa un împrumut, un beneficiar se poate adresa către OMRO (Opportunity Microcredit Romania, www.opportunity.ro ), urmând ca Ministerul Integrării Europene să anunţe fiecare Acord de Împrumut încheiat cu o nouă instituţie de microfinanţare sau bancă de microfinanţare. Programul de finanţare a fost creat pentru a îmbunătaţi accesul la servicii financiare a întreprinzătorilor din România, în special a celor din zonele mai puţin dezvoltate şi din zonele rurale, care până în prezent aveau access limitat la servicii financiare cu costuri rezonabile. Cei interesaţi pot accesa pro(atitudinea.ro)