MEdC a stabilit structura noului an scolar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit prin ordinul ministrului nr. 402/22 februarie 2007, structura anului şcolar 2007-2008. Astfel, cursurile noului an şcolar vor începe luni, 17 septembrie 2007 şi se vor încheia, vineri, 13 iunie 2008, însumând 35 de săptămâni de şcoală (175 de zile lucrătoare).

Anul şcolar 2007 – 2008 este organizat în două semestre, după cum urmează: semestrul I (luni, 17 septembrie 2007 – vineri, 1 februarie 2008), întrerupt de vacanţa de iarnă (sâmbătă, 22 decembrie 2007 – duminică, 6 ianuarie 2008) şi semestrul II (luni, 11 februarie 2008 – vineri, 13 iunie 2008). În primul semestru, în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2007, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă, iar în intervalul 2 – 10 februarie 2008 este programată vacanţa intersemestrială.

Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 11 februarie 2007 şi vor dura până vineri, 13 iunie 2008. Din data de sâmbătă, 26 aprilie şi până în data de duminică, 4 mai 2008, elevii vor fi în vacanţa de primăvară. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 14 iunie şi se va termina duminică, 14 septembrie 2008.

Prin derogare de la prevederile acestui ordin, au fost stabilite următoarele excepţii:
a) pentru clasele a VIII-a, ultima zi de cursuri este vineri, 6 iunie 2008, iar durata cursurilor este de 34 de săptămâni (170 de zile);
b) pentru clasele a IX-a şi a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 săptămâni (180 de zile lucrătoare). A 36-a săptămână prevăzută de planul cadru va fi alocată instruirii practice pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu paretenerii sociali.
c) pentru clasa a XI-a – anul de completare, pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, totalizând 185 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 16-27 iunie 2008, sunt săptămâni de practică.
d) pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea asistent medical generalist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni.
e) d) Pentru învăţământul postliceal sanitar, calificarea tehnician ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de săptămâni, pentru anii I şi II, şi de 36 de săptămâni, pentru anul III.

În semestrul I, tezele se vor susţine, de regulă, până la data de 21 decembrie 2007, iar în semestrul al II-lea până la data de 16 mai 2008. Persoanele aparţinând altor culte religioase decât cel ortodox, culte recunoscute oficial, beneficiază, la cerere, de 2 zile libere pe an şcolar, cu ocazia unor sărbători religioase specifice cultului respectiv.