MCTI scoate la concurs 36 de noi posturi

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei invita persoanele interesate sa participe la concursul pentru ocuparea celor 36 de posturi vacante. Astfel, sunt disponibile:

1 post in cadrul Serviciului de Informare Publica si de Relatii cu Presa pentru Comunicare Interna si Externa privind Integrarea Europeana
1 post in cadrul Unitatii de Politici Publice
2 posturi in cadrul Directiei pentru Comunicatii si Programe Europene
3 posturi in cadrul Directiei Integrare Europeana Si Relatii Internationale
2 posturi in cadrul Directiei Economice, Resurse Umane Si Administrative
1 post in cadrul Directiei Juridice
13 posturi in cadrul Organismului Intermediar Pentru Promovarea Societatii Informationale
13 posturi in cadrul Directiei Generale Pentru Tehnologia Informatiei Si Programe Europene In Domeniul IT

Dosarele se depun la sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Compartimentul Management Resurse Umane, dupa cum urmeaza:

– pana la data de 7 octombrie 2006, ora 16.30 – pentru Directia Economica, Resurse Umane si Administrativa si pentru Directia Juridica.
– pana la data de 25 septembrie 2006, ora 16.30 – pentru celelalte directii.

Documentele necesare pentru inscrierea la concurs sunt: copia actului de identitate; formularul de inscriere; copia actelor de studii; copia carnetului de munca; cazierul judiciar; adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare; recomandarea de la ultimul loc de munca; declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Management Resurse Umane, tel. 021-313.55.35 sau 021-400.10.44.

Mai multe detalii, inclusiv bibliografia, sunt disponibile pe site-ul www.mcti.ro, sectiunea Activitate, subsectiunea Anunt Angajare.