Masuri pentru recuperarea materiei nepredate din cauza grevei

Comisia paritară întrunită marţi, 29 noiembrie 2005, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a stabilit, pe baza unui protocol semnat de reprezentanţii MEdC şi ai federaţiilor sindicale naţionale, următoarele măsuri:

– conform Contractului Colectiv de Muncă, la nivelul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, respectiv la nivelul unităţilor de învăţământ, se vor întruni comisiile paritare pentru a găsi soluţii la situaţiile particulare din perioada 7-28 noiembrie 2005;
– recuperarea materiei se va face în baza unui program întocmit la nivelul fiecărei unităţi şcolare, prin participarea conducerii şcolii, a reprezentanţilor salariaţilor şi a părinţilor (acest lucru se va face fără suprasolicitarea elevilor sau afectarea vacanţelor şcolare);
– la nivelul fiecărei şcoli, recuperarea va fi consemnată în condică;
– acest program de recuperare va sta la baza justificării plăţilor făcute pentru luna noiembrie şi va fi asumat de fiecare cadru didactic în parte;
– cadrelor didactice care nu respectă programul de recuperare mai sus amintit le vor fi reţinute sumele aferente din salarii.