Manifest - Miscarea Conservatoare

PARTIDUL “MIŞCAREA CONSERVATOARE” ESTE UN PARTID DE DREAPTA - ÎN FORMARE - CARE NU ARE NIMIC ÎN COMUN CU CLASA POLITICĂ DIN ROMÂNIA ULTIMILOR 70 DE ANI. “MIŞCAREA CONSERVATOARE” ESTE UN PARTID ANTICOMUNIST ALCĂTUIT DIN TINERI INTELECTUALI ŞI ARE CA SCOP REDRESAREA ROMÂNIEI DIN PUNCT DE VEDERE MORAL, ECONOMIC ŞI CULTURAL.

CA URMARE A STĂRII DE CRIZĂ, FĂRĂ PRECEDENT, PRIN CARE TREC STATUL ROMÂN ŞI POPORUL ROMÂN, MIŞCAREA CONSERVATOARE LANSEZĂ URMĂTORUL

MANIFEST*

PRIN POLITICA DUSĂ ÎN ULTIMII 15 ANI - DE RUINARE A ECONOMIEI NAŢIONALE, DE ÎNFOMETARE A POPULAŢIEI ŞI DE FĂRÂMIŢARE A ŢĂRII - CONDUCĂTORII ROMÂNIEI SE FAC VINOVAŢI DE ÎNALTĂ TRĂDARE ÎN FAŢA POPORULUI ROMÂN!

ROMÂNIA ESTE PE PUNCTUL DE A PIERDE ARDEALUL!

POPULAŢIA ROMÂNIEI CUNOAŞTE CEA MAI GRAVĂ CRIZĂ ECONOMICĂ DIN ULTIMII 70 DE ANI.• ÎN ROMÂNIA AU FOST INTRODUSE DELI-BERAT CELE MAI MULTE TAXE ŞI IMPOZITE DIN LUME (OFICIAL PESTE 400) CEEA CE DUCE LA DECIMAREA POPULAŢIEI ŢĂRII;DESPRE ACEST RECORD MONDIAL NU SE SPUNE NICI UN CUVÂNT.

ROMÂNIA ARE ÎN ACEST MOMENT DATORII EXTERNE MAI MARI DECÂT AVEA LA SFÂRŞITUL CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, IAR „MUTAREA“ REZERVEI DE AUR A ROMÂNIEI ÎN AFARA ŢĂRII, TRANSFORMĂ STATUL ROMÂN ÎNTR-UN STAT VASAL.

PRIN ACCEPTAREA ŞI PROMOVAREA LEGII PRIVIND STATUTUL MINORI-TĂŢILOR NAŢIONALE, DE CĂTRE CLASA POLITICĂ ACTUALĂ, ROMÂNIA VA PIERDE O PARTE DIN TRUPUL ŢĂRII. AUTONOMIA CULTURALĂ MAGHIARĂ DUCE ÎN MOD INEVITABIL ŞI PROGRAMAT LA CREAREA REGIUNII AUTONOME MAGHIARE. ACESTA ESTE DEZIDERATUL UDMR CARE, ÎN COMPLICITATE CU CONDUCĂTORII STATULUI ROMÂN ŞI SUB ASISTENŢA STRUCTURILOR SUPRASTATALE - UE - ÎL VA PUNE ÎN FAPT.

TREBUIE REDEFINITĂ EXPRESIA “ÎNALTĂ TRĂDARE NAŢIONALĂ” ŞI JUDECATĂ ÎNTREAGA PERIOADĂ DE DUPĂ 89 PRIN ACEASTĂ PRISMĂ.
* ACEST MANIFEST SE REFERĂ LA TOATE PARTIDELE PARLAMENTARE DIN ROMÂNIA.

INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNSEAMNĂ DEZINTEGRAREA STATULUI ROMÂN.

ADERAREA ŞI INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN STRUCTURILE SUPRANA-ŢIONALE EUROPENE - UE - SE FACE FĂRĂ CUNOAŞTEREA PUBLICĂ A TUTUROR CONDIŢIILOR IMPUSE ŞI ACCEPTATE IRESPONSABIL DE CĂTRE STATUL ROMÂN;

NU DE MULTĂ VREME AM IEŞIT DE SUB OPRESIUNEA UNIUNII SOVIETICE, DUPĂ CE ÎNTREG POPORUL A TRECUT PRIN ŞOCUL COMUNISMULUI. ASTĂZI NI SE IMPUNE SĂ INTRĂM SUB JUGUL UNEI ALTE UNIUNI - UNIUNEA EUROPEANĂ. ACEIAŞI COMISARI, ACELEAŞI CONDIŢII DE VASALITATE, ACEIAŞI CLASĂ POLITICĂ SLUGARNICĂ ŞI TRĂDĂTOARE. SE PREGĂTEŞTE, PRIN LEGILE CARE AU FOST DATE REFERITOR LA GOSPODĂRIA ŞI AVEREA OMULUI SIMPLU, ACEIAŞI COLECTIVIZARE. ACEST LUCRU TREBUIE OPRIT!

PENTRU A ACOPERI ÎNŢELEGERILE SECRETE ÎNTRE “CONDUCĂTORII” ROMÂNIEI ŞI UE, CONSTITUŢIA ROMÂNIEI A FOST MODIFICATĂ ÎN 2003, PRINTR-UN REFERENDUM TRUCAT. CA URMARE, ÎN ACEST MOMENT, ROMÂNIA ADERĂ LA UE PRIN VOTURILE UNUI PARLAMENT COMPUS ÎN CEA MAI MARE PARTE DIN INDIVIZI TICĂLOŞIŢI, ŞI NU PRIN REFERENDUM;

CA URMARE A ADERĂRII LA UE, ECONOMIA NAŢIONALĂ VA FI DESFIINŢATĂ;ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII VOR DISPĂREA; ROMÂNIA SE VA TRANSFORMA ÎN CONSUMATOR AL RESTURILOR STATELOR EUROPENE;

SERVICIUL DE PROPAGANDĂ OFICIAL NE PREZINTĂ UNIUNEA EUROPEANĂ CA PE „EUROPA”- ADICĂ: „EUROPA = UE”. DOAR CĂ UE ESTE O ORGANIZAŢIE CU UN STATUT CA ORICARE ALTUL FĂRĂ LEGĂTURĂ CU CREDINŢA ŞI CULTURA EUROPEI;

MASS MEDIA SUNT PRO EUROPENE ŞI ANTIROMÂNEŞTI. POPORUL ROMÂN ESTE ARĂTAT LUMII ŞI LUI ÎNSUŞI ÎN CELE MAI PROASTE CULORI. DUPĂ OPINIA MASS MEDIEI NIMIC BUN NU SE MAI POATE NAŞTE ÎN ROMÂNIA. ASTFEL „ROMÂNII SUNT LAŞI”, „PROŞTI”, „LENEŞI”, „TRĂDĂTORI”, „NECIVILIZAŢI”, „NE-EUROPENI”, „SĂRACI”... DAR, DACĂ ESTE AŞA CUM NE SPUNE PROPAGANDA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ, ATUNCI DE CE UNIUNEA EUROPEANĂ ŢINE ATÂT DE MULT CA ROMÂNIA SĂ ADERE? ŞI DE CE NU PLEACĂ DIN ŢARĂ CONDUCĂTORII NOŞTRII? AR PUTEA PLECA ORICÂND ÎNTR-O ALTĂ ŢARĂ UNDE SUNT OAMENI BRAVI, DEŞTEPŢI, HARNICI, DEMNI, CIVILIZAŢI ŞI EUROPENI. TOTUŞI, EUROPA NE VREA - MAI PRECIS: EUROPA NE VREA SLUGI!

ROMÂNIA NU TREBUIE SĂ „INTRE ÎN EUROPA” - ROMÂNIA A FOST, ESTE ŞI VA FI ÎN EUROPA. MULTE DIN ŢĂRILE CARE ADERĂ LA UE NU FAC PARTE GEOGRAFIC DIN EUROPA!

ROMÂNIA SE AFLĂ PRACTIC SUB OCUPAŢIE MILITARĂ. ÎN ACEST MOMENT PE TERITORIUL ROMÂNIEI SUNT PLASATE BAZE MILITARE STRĂINE.

ROMÂNIA ESTE ÎN RĂZBOI CU IRAKUL ŞI CU AFGA-NISTANUL. ARMATA ROMÂNĂ PARTICIPĂ LA UN RĂZBOI DE OCUPAŢIE ŞI JAF.

URMAREA INTRĂRII ROMÂNIEI ÎN NATO ESTE SITUAREA DE BAZE MILITARE AMERICANE PE TERITORIUL ŢĂRII. ACEASTA NU ÎNSEAMNĂ ALTCEVA DECÎT CĂ ROMÂNIA SE AFLĂ ÎN ACEST MOMENT SUB OCUPAŢIE MILITARĂ; ÎN ROMÂNIA NATO POATE INTRODUCE ORICÎT ŞI ORICEFEL DE ARMAMENT, FĂRĂ A CERE PERMISIUNEA STATULUI ROMÂN;

PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA STRUCTURILE NATO NU ADUCE NICI UN AVANTAJ PENTRU ŢARĂ. ACEST LUCRU ESTE EVIDENT ÎN CAZUL CHESTIUNII CANALULUI BÎSTROE, CÂND NATO A LĂSAT CU LAŞITATE CA ROMÂNIA SĂ PIARDĂ O PARTE DIN TERITORIU NAŢIONAL;

CA URMARE A ADERĂRII ROMÂNIEI LA NATO ARMATA NAŢIONALĂ TRECE PRINTR-UN PROCES DE DIZOLVARE CARE ARE CA SCOP DISPARIŢIA EI ŞI ÎNLOCUIREA CU O ARMATĂ SUB COMANDĂ INTERNAŢIONALĂ. ACEAST PROCES DUCE LA DISPA-RIŢIA STATUTULUI ROMÂN SUVERAN;

CLASA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ NE ASCUNDE FAPTUL CĂ ROMÂNIA SE AFLĂ ÎN RĂZBOI CU IRAKUL. DE CE NU SE SPUNE PUBLIC CARE ESTE PREŢUL REAL PE CARE ÎL PLĂTESC ROMÂNII PENTRU SUSŢINEREA ŞI PARTICIPAREA LA ACEST RĂZBOI CARE NU ARE NICI UN ROST PENTRU ŢARĂ?

ROMÂNIA A DUS ÎN ISTORIA EI RĂZBOAIE DE APĂRARE ŞI NU DE OCUPAŢIE ŞI JAF. CINE LE DĂ DREPTUL CONDUCĂTORILOR ROMÂNIEI SĂ TÂRASCĂ, PRIN MINCIUNĂ PUBLICĂ, ŢARA ÎN ACEST RĂZBOI NEDREPT, PLĂTIT CU PREŢUL MIZERIEI DE CĂTRE POPULAŢIE?

PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA LUPTA ÎMPOTRIVA „TERORISMULUI ISLAMIC” ESTE O ALTĂ MODALITATE DE A PLĂTI UN PREŢ EXORBITANT PENTRU O LUPTĂ CARE NU ESTE A ROMÂNILOR. CARE ESTE ACEST PREŢ? CÂND A AVUT ROMÂNIA PROBLEME CU „TERORISMUL ISLAMIC”?

PRIMA PREOCUPARE A CONDUCĂTORILOR STATULUI ROMÂN TREBUIE SĂ FIE ÎNTĂRIREA ARMATEI NAŢIONALE ŞI NU INTRAREA ÎN NATO SAU ÎN ORICARE STRUCTURĂ MILITARĂ INTERNAŢIONALĂ.

STATUL ROMÂN ESTE CONDUS DE RESTURILE FOSTEI SECURITĂŢI ŞI ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - DE AFA-CERIŞTI TICĂLOŞIŢI, HOŢI ŞI ANALFABEŢI, CARE NU AU NICI O LEGĂTURĂ CU DESTINUL ROMÂNIEI ÎN ISTORIE.

ÎN ROMÂNIA NU EXISTĂ OAMENI POLITICI, PARTIDE POLITICE SAU DOCTRINE POLITICE. ROMÂNIA ESTE O ŢARĂ FĂRĂ CONDUCĂTORI. CEI DIN FRUNTEA STATULUI (ŞI A PARTIDELOR) SUNT PREOCUPAŢI DE OBŢINEREA DE FACILITĂŢI, PRIVILEGII PENTRU MARILE GRUPURI DE INTERESE INTERNAŢIONALE ŞI PENTRU EI ÎNŞIŞI, ÎN DETRIMENTUL ŢĂRII.

CINE ÎŞI IMAGINEAZĂ CĂ EXISTĂ VREO LEGĂTURĂ ÎNTRE ACTIVITATEA GUVERNULUI ŞI A PARLAMENTULUI ŞI O DOCTRINĂ POLITICĂ (ORICÎT DE BUNĂ SAU DE REA) SE ÎNŞEALĂ! SINGURA POLITICĂ PRACTICATĂ DE ÎNTREAGA CLASĂ POLITICĂ DIN ROMÂNIA ESTE POLITICA DIZOLVĂRII STATULUI ROMÂN, POLITICA DISTRUGERII POPORULUI ROMÂN PRIN TOATE MIJLOACELE! (FIE ECONOMICE, FIE CULTURALE).

LEGILE STATULUI ROMÂN NU AU NICI O LEGĂTURĂ CU FIREA ROMÂNILOR, CU CREDINŢA ŞI CULTURA ROMÂNILOR. PARLAMENTUL ULTIMILOR 16 ANI ESTE ALCĂTUIT DIN OAMENI CARE DISPREŢUIESC TOT CE-I ROMÂNESC, DIN OAMENI FĂRĂ DUMNEZEU. ATEISMUL ESTE „CREDINŢA“ LOR. GUVERNELE ULTIMELOR 16 ANI SUNT ALCĂTUITE DIN CEI MAI DEPRAVAŢI HOŢI, DIN CEI MAI INCOMPETENŢI INDIVIZI.

M.C. CA FORMAŢIUNE POLITICĂ ESTE LA ÎNCEPUT DE DRUM. NOI NU FACEM PARTE DIN SISTEMUL POLITIC ACTUAL. NOI NU SUNTEM UN REST AL P.C.R. SAU AL SECURITĂŢII. M.C. ADUCE UN CURENT ROMÂNESC ÎN POLITICA ROMÂNEASCĂ. ACEST LUCRU SE VA VEDEA ORICÎT DE GREU VA FI.

sursa: www.conservatorii.ro

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro