Mai multi candidati inscrisi in 2013 pentru examenul de definitivare in invatamant

Comparativ cu anul 2012, se observa o crestere a numarului de inscrisi cu 27%. Astfel, in 2012, numarul candidatilor inscrisi a fost de numai 6.537, dintre care au fost acceptati pentru sustinerea examenului 6.114. Cresterea din 2013 este datorata, in mare parte, scaderii vechimii minime necesare la catedra, de la 2 ani la 1 an. Cei mai multi candidati care doresc sa sustina examenul de definitivat in acest an provin segmentul de varsta 20-25 de ani (33,5%), fiind urmati de cei cu varste intre 26-30 de ani (28%).

În baza Metodologiei pentru organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, aprobata prin OMECTS 6193/13.11.2012, candidatii vora vea de trecut doua inspectii la clasa si o proba scrisa. Inspectiile se vor realiza pana la data de 20 iunie si constituie criteriu eliminatoriu. Candidatii trebuie sa obtina cel putin media 8 la inspectii pentru a putea accede la proba scrisa, care se va desfasura in data de 18 iulie. De asemenea, un alt criteriu pentru a se califica in proba finala il reprezinta si stagiul de predare de cel putin un an la catedra.

Subiectele si baremele pentru examenul scris sunt realizate de catre Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Modele de subiecte si bareme vor fi postate la pe pagina web dedicata, http://definitivat.edu.ro, si vor fi utilizate in programele pentru pregatirea debutantilor, desfasurate de Casele Corpului Didactic.

Afisarea rezultatelor se va face pe 23 iulie, iar inregistrarea contesatiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare se va realiza in intervalul 23-24 iulie. În perioada 25-26 iulie vor fi solutionate contestatiile, iar rezultatele finale vor fi disponibile in data de 27 iulie.