Legislatia pentru protectie sociala destinate familiilor cu copii a fost modificata

Legislaţia referitoare la formele de protecţie socială destinate familiilor cu copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, a suferit modificări care au impus elaborarea de noi norme metodologice care să reglementeze condiţiile şi procedurile de acordare a drepturilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii, a declarat ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Barbu a amintit că schimbările recente ale legislaţiei din domeniu se referă şi la majorarea, de la 24 de lei noi la 200 lei noi, începând de la 1 ianuarie 2007, a alocaţiei de stat pentru copii care au vârsta până la doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu handicap, timp în care indemnizaţia pentru creşterea copilului va fi de 600 de lei.

„La zi, numărul celor care beneficiază de indemnizaţie a depăşit 189.000 de persoane, iar peste 10.000 de persoane au optat pentru a se întoarce la muncă şi au beneficiat de stimulentul de 3 milioane de lei”, a declarat ministrul Barbu.

Conform normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, adoptate de Executiv în şedinţa de astăzi, plata pentru concediul sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se asigură lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora. La cererea acestora, plata se poate face în cont personal deschis la o unitate bancară ori în cont de card.

În cazul în care, trei luni consecutiv, se înregistrează mandate poştale returnate, plata se suspendă, urmând ca direcţia teritorială a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei să verifice cauzele care condus la această situaţie.

„Prin modificările pe care le-am adus, există obligaţia primăriilor de a întocmi dosarul complet pentru cel care solicită indemnizaţii pentru creşterea copilului şi acest dosar să fie trimis la direcţiile teritoriale ale MMSSF” a spus Gheorghe Barbu.

Dacă persoana beneficiară de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau de stimulent lunar îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială, direcţia plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, la direcţia teritorială în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa.
De asemenea, trebuie să trimită şi situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante.

Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat iniţial au obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată la direcţia teritorială, care va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opţiune.