Lansare proiect de finantare de catre S.C. VVEEE MEDIA NETWORK S.R.L

S.C. VVEEE MEDIA NETWORK S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza incepand cu data de 14.12.2020 proiectul depus in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru”, in baza contractului de finantare nr. M2-39/09.12.2020,
incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Bucuresti.

Obiectivul general al proiectului il constituie obtinerea grantului pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie prima marfuri, materiale consumabile sau pentru achizitionarea echipamentelor de protectie medicala necesare propriilor salariati, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatul asteptat in urma implementarii proiectului va fi reprezentat de reluarea activitatii economice, in contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea totala a proiectului este de 164.134,61 lei, din care grantul este de 142.725,75 lei. Proiectul se implementeaza in Municipiul Bucuresti pe o perioada de maxim 180 de zile.

Proiect cofinantatat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programului Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact
Nume: Roxana-Eugenia Sandu
Functie: Administrator
Tel.: 0745579555
Email: contact@avadot.ro

Comunicat preluat de pe LivePr.ro  » Lansare proiect de finantare de catre S.C. VVEEE MEDIA NETWORK S.R.L