LAMINORUL S.A. Braila este relansata la privatizare

Comisia de negociere pentru privatizarea S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, în urma analizei documentelor de participare depuse de ofertantul DANSCAN STEEL A/S din Danemarca, a constatat că acesta nu a depus toate documentele de participare, conform prevederilor legale şi a dosarului de prezentare, şi l-a eliminat de la procesul de privatizare a companiei brăilene.

În aceste condiţii, miercuri, 9 noiembrie, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului relansează la vânzare prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile un număr de 9.693.147 acţiuni, reprezentând 68,31% din capitalul social al S.C. LAMINORUL S.A. Brăila.

LAMINORUL este o societate comercială mare, cu un capital social de 29.514.590,56 RON, al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă producţia de materiale feroase primare si semifabricate.

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care îndeplinesc următorul criteriu de precalificare: ” In mod direct sau prin intermediul societăţilor la care sunt acţionari/asociaţi majoritari nu au înrăutaţit, în mod vădit, situaţia economico-financiară a unor societăţi comerciale, privatizate anterior, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate cu FPS şi /sau APAPS/AVAS.”

De asemenea, potenţialii ofertanţi sunt avertizaţi că în contractul de vânzare-cumpărare acţiuni va fi introdusă o clauză prin care cumpărătorul se angajează, în mod ferm şi irevocabil, sub sancţiunea desfiinţării contractului (pact comisoriu de gradul IV) că, în calitate de acţionar majoritar al S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, să asigure plata de către S.C. LAMINORUL S.A. Brăila către A.V.A.S. a ajutorului de stat acordat S.C. LAMINORUL S.A. Brăila, în condiţiile precizate în DECIZIA Consiliului Concurenţei nr. 54/23.03.2005. În situaţia în care societatea nu va plăti această datorie, cumpărătorul se va obliga să platească, el insuşi, datoria societăţii către A.V.A.S.

Potenţialii cumpărători vor depune OFERTELE FINALE până la data limită de 18.11.2005, ora 12.00, în plicuri sigilate, în conformitate cu instrucţiunile specificate în Dosarul de prezentare, la Direcţia Privatizare din cadrul A.V.A.S. – la sediul din str. Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, Bucureşti.

Anunţul pentru vânzarea acţiunilor deţinute de stat la această societate comercială poate fi găsit pe site-ul instituţiei, la adresa www.avas.gov.ro.