Întrevederea prim-ministrului României, doamna Viorica Dăncilă, cu doamna Shen Yueyue, vicepreședinte al Adunării Naționale Populare a Republicii Populare Chineze și Președintele Federației Femeilor din Întreaga Chină

Galerie foto Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dăncilă a avut astăzi o intrevedere cu doamna Shen Yueyue, vicepreședinte al Adunării Naționale Populare a Republicii Populare Chineze și Președintele Federației Femeilor din Intreaga Chină. Doamna Shen desfășoară o vizită de lucru in Romania, prilej de consolidare a agendei bilaterale, a realizării de schimburi de experiență la nivel guvernamental și parlamentar, ca dovadă a dorinței reciproce a Romaniei și R.P. Chineze de menținere a unei relații dinamice. Prim-ministrul roman a afirmat dorința țării noastre de intensificare a relațiilor economice și comerciale, avand ca obiectiv echilibrarea balanței comerciale prin sporirea exporturilor romanești către China. Șeful executivului a exprimat interesul Romaniei pentru atragerea de investiții din China și a prezentat modificările legislative in domeniul parteneriatului public-privat, care urmăresc crearea unui mediu investițional mai atractiv. Totodată, a subliniat interesul de a dezvolta cooperarea romano-chineză in domeniul energetic și al infrastructurii de transport. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a susținut dezvoltarea relațiilor inter-umane in cadrul bilateral, precum și continuarea unei implicări de substanță in formatul de cooperare China – Europa Centrală și de Est. In cadrul convorbirilor au fost abordate oportunitățile de promovare a egalității de gen, aspect social cu relevanță specială pentru Romania, cat și pentru Republica Populară Chineză – și care constituie, in același timp, o temă definitorie a președinției romane a Consiliului UE in semestrul I 2019. Prim-ministrul roman a reamintit susținerea pe care Romania o oferă implementării unei platforme de cooperare și incurajare a antreprenoriatului feminin, care să reunească experți și instituții relevante din toate statele formatului de cooperare China-CEEC. De asemenea, prim-ministrul Viorica Dăncilă a subliniat eforturile făcute de Romania in sprijinul contactelor la nivel științific, cultural, turistic și al relațiilor de afaceri intre cele două state, inclusiv prin asigurarea de facilități in eliberarea vizelor de călătorie. Oficialul chinez a punctat importanța acordată de autoritățile Republicii Populare Chineze relațiilor tradiționale de prietenie cu Romania și a transmis aprecieri pentru sprijinul arătat de Guvernul Romaniei in sensul concretizării de proiecte de anvergură, in beneficiul ambelor țări și popoare.