Intalnire Romana – Rusa pentru recuperarea tezaurului

În perioada 21-22 iunie 2005 se desfăşoară, la Moscova, cea de-a doua sesiune a Comisiei comune româno-ruse privind problema Tezaurului României depus la Moscova în timpul primului război mondial.

Comisia mixtă a fost creată în baza Declaraţiei comune a miniştrilor afacerilor externe român si rus, semnata la 4 iulie 2003, fiind primul mecanism bilateral de dialog asupra acestui subiect.

Prima sesiune a Comisiei a avut loc la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2004, ocazie cu care au fost discutate aspecte referitoare la organizarea activităţii Comisiei, precum şi contextul istoric în care a avut loc depozitarea Tezaurului României si a perioadei imediat următoare (1916-1918), probleme de drept internaţional privind Tezaurul, elemente legate de dialogul bilateral si multilateral purtat pe marginea chestiunii acestuia.

La reuniunea de la Moscova vor avea loc discuţii tehnice, pe baza documentelor referitoare la Tezaur şi la contextul juridic şi istoric al depozitării sale la Moscova în cursul Primului Război Mondial, precum şi la evoluţia ulterioară a acestuia.

Desfăşurarea celei de-a doua sesiuni a Comisiei este o confirmare a calităţii actuale a relaţiilor româno-ruse, caracterizate prin abordări deschise ale tuturor subiectelor aflate pe agenda bilaterală. Partea română speră că activitatea Comisiei va fi încununată de succes, astfel încât chestiunea Tezaurului să fie soluţionată potrivit aşteptărilor ambelor părţi.