Incheierea primei etape a caravanei Fermier in Europa

În perioada 16-20 octombrie s-a desfăşurat în judeţul nostru prima etapă a caravanei de informare a potenţialilor întreprinzători din mediul rural „Fermier în Europa”, parte integrantă a campaniei naţionale „Informare pentru integrare”. Parteneriatul la nivel central dintre Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale s-a materializat la nivelul judeţului Galaţi prin participarea la această campanie a instituţiilor relevante pentru tematica acestei campanii: Instituţia Prefectului – în calitate de organizator, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Galaţi, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Galaţi, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi şi Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

În cele cinci zile au avut loc zece întâlniri în comunele Costache Negri, Pechea, Ţepu, Munteni, Vânători, Smârdan, Cavadineşti, Bereşti-Meria, Scânteieşti şi Cuca, la care au participat, în total, un număr de 215 persoane interesate. Întâlnirile au avut o durată medie de două ore, o oră fiind rezervată prezentărilor lectorilor din partea instituţiilor deconcentrate şi o oră discuţiilor şi întrebărilor din partea participanţilor. Subiectele tratate au vizat organizaţiile comune de piaţă, agricultura ecologică, biocombustibilii, Planul naţional de dezvoltare rurală, bunăstarea animalelor.

Următoarea etapă a caravanei va avea loc în judeţul Galaţi în perioada 13-17 noiembrie.