Incetarea operatiunii de evacuare a cetatenilor romani din Liban

După cum se cunoaşte, la 11 august a.c. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, în unanimitate, rezoluţia 1701 care stabileşte un set măsuri pentru încetarea, cât mai curând posibil, a violenţelor, iniţierea urgentă de acţiuni în sprijinul populaţiei civile afectată de acţiunile militare şi oferă perspective evitarea reluării confruntărilor şi pentru soluţionarea pe termen lung a crizei. De asemenea, guvernele israelian şi libanez au andorsat rezoluţia Consiliului de Securitate şi au iniţiat măsuri pentru aplicarea prevederilor acesteia.

Pe acest fond şi în condiţiile în care persoanelor aflate în pericol, care au dorit să fie evacuate, li s-a acordat deja tot sprijinul necesar, majoritatea statelor care au comunităţi de resortisanţi în Liban au decis, în ultimele zile, încetarea operaţiunilor de evacuare.

Având în vedere această situaţie, practica celorlalte state de a înceta acordarea de sprijin, în condiţii excepţionale, propriilor cetăţeni pentru evacuarea din Liban, precum şi numărul redus de cereri reale şi întemeiate de sprijin pentru evacuare adresate de cetăţenii români, Ministerul Afacerilor Externe decis, de asemenea, încetarea operaţiunii de evacuare a cetăţenilor români din Liban. În acest sens, ambasadele României din zonă au fost instructate să acorde, în continuare, o atenţie specială cetăţenilor români aflaţi în Liban şi să încerce identificarea de soluţii de evacuare numai pentru acele persoane care doresc, în mod ferm, acest lucru şi numai dacă acestea se află într-o situaţie critică. Prioritate va fi acordată cetăţenilor români aflaţi în localităţile din sudul Libanului, grav afectate de violenţele din ultima perioadă.

În aceste condiţii, situaţiile de sprijin financiar din partea statului român pentru repatriere vor constitui excepţii şi se vor aplica exclusiv cetăţenilor români şi membrilor acestora de familie aflaţi în situaţii deosebite..

Reamintim că, începând din data de 17 iulie a.c., Ministerul Afacerilor Externe a organizat evacuarea şi transportul în România a unui număr de 775 persoane (cetăţeni români şi membrii lor de familie). 729 dintre aceste persoane au fost evacuate cu cele trei convoaie organizate în zilele de 17, 18 şi 20 iulie, iar restul au fost evacuate pe cale maritimă, pe vase puse la dispoziţie de o serie de state (Grecia, Franţa, Marea Britanie, Italia, Australia, Canada, Turcia). Ultimul grup de cetăţeni români a fost evacuat la 10 august a.c., când 12 persoane au fost evacuate, cu un vas grecesc, în Cipru.

De asemenea, un număr de 408 de cetăţeni români au părăsit Libanul în mod individual, prin Siria, o parte dintre aceştia fiind preluaţi cu cele trei convoaie organizate de autorităţile române.

La încheierea operaţiunii de evacuare a cetăţenilor români, Ministerul Afacerilor Externe doreşte să adreseze mulţumiri autorităţilor din Cipru, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Italia, Germania, Turcia, Australia şi Canada, pentru sprijinul acordat în operaţiunile de evacuare, organizate după data de 20 iulie. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe doreşte să adreseze calde mulţumiri companiei TAROM pentru excelenta cooperare şi sprijinul acordat prin asigurarea transportului către ţară a cetăţenilor români evacuaţi prin Cipru şi Turcia.

(MAE)