In primul semestru s-au vorbit peste 10 miliarde de minute la telefon

In cadrul conferinţei internaţionale „Comunicaţii europene în România”, Dan Georgescu, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANRC), a arătat că, potrivit datelor preliminare de piaţă valabile la jumătatea anului 2006, prelucrate până în prezent de ANRC, traficul de voce generat de utilizatorii din România a crescut cu 26,6% faţă primul semestru al anului 2005, ajungând la 10,61 de miliarde de minute vorbite în perioada ianuarie-iunie 2006.

Creşterea semnificativă a traficului de voce este însoţită de o creştere valorică pe măsură a întregii pieţe de comunicaţii electronice. „În timp ce în 2005, comparativ cu 2004, produsul intern brut a crescut în termeni reali cu 4,1%, veniturile pe piaţa de comunicaţii au crescut cu 23%, ajungând la peste 3 miliarde de euro la sfârşitul anului 2005. Ne bucurăm să vedem cum competiţia este tot mai intensă. Numai în şase luni, cota de piaţă a furnizorilor alternativi de telefonie fixă a ajuns la 15% din piaţă, marcând un ritm substanţial de creştere de 50%”, a declarat astăzi Preşedintele ANRC, Dan Cristian Georgescu, în cadrul conferinţei „Comunicaţii europene în România”, ocazie cu care a prezentat un set de date preliminare privind piaţa de comunicaţii.

La 30 iunie 2006, numărul total de linii de acces la servicii de telefonie fixă depăşea 4,4 milioane. În acelaşi timp, cota de piaţă a furnizorilor alternativi de telefonie fixă a ajuns la aproximativ 15%, totalizând peste 650.000 de linii telefonice (atât prin reţele proprii, cât şi prin reţelele de acces ale altor persoane). Majoritatea liniilor telefonice fixe instalate de furnizorii alternativi (85,6%) aparţin utilizatorilor persoane fizice, acest indicator înregistrând şi cea mai mare creştere în perioada iunie 2004 – iunie 2006 (de aproximativ 94 ori mai mult).

Deşi, per total, traficul de voce originat în reţelele publice fixe de telefonie a înregistrat o scădere uşoară, (aproximativ 4,1 miliarde minute în primul semestru al anului 2006 faţă de 4,2 miliarde în aceeaşi perioadă din 2005), traficul realizat prin reţelele furnizorilor alternativi a crescut semnificativ – cu peste 140%. Abonaţii furnizorilor alternativi folosesc telefonul fix pentru a suna în principal în alte reţele fixe decât cea la care sunt abonaţi – 48,7% din traficul total al furnizorilor alternativi fiind trafic către alte reţele fixe.

Numărul şi durata convorbirilor efectuate de utilizatorii de servicii de telefonie cresc constant. În primul semestru al anului 2006, durata medie a unui apel de pe telefonul mobil (exclusiv roaming) a fost de 1,51 de minute faţă de 1,45 cu un an în urmă. Pentru convorbirile efectuate de pe telefonul fix, durata medie a unui apel de voce a fost, în primul semestru, de 2,27 minute faţă de 2,18 minute înregistrate la nivelul anului trecut.

Creşterea numărului de utilizatori la serviciile de telefonie mobilă (14,9 milioane la 30 iunie 2006), precum şi creşterea duratei medii a unui apel, au determinat creşterea volumului de trafic prin reţelele mobile cu aproximativ 57% faţă de primul semestru al anului 2005, ajungând la peste 6,5 miliarde de minute. Pe acest segment de piaţă, principala sursă a evoluţiei ascendente a traficului o constituie convorbirile efectuate în cadrul aceleiaşi reţele de telefonie mobilă, care deţin o pondere de 77% din traficul total. Majoritatea utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă (66%) utilizează cartele preplătite, în timp ce doar o treime dintre aceştia sunt posesori ai unui abonament.

Numărul mesajelor scrise trimise de pe telefonul mobil în primul semestru al anului curent a crescut cu aproximativ 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, depăşind pragul de 1 miliard de mesaje trimise (exclusiv mesaje trimise în roaming), în timp ce traficul de mesaje multimedia a crescut cu 46%, ajungând la 13,7 milioane de MMS-uri. (ANRC)