In 2007 portabilitatea numarului de telefon

Utilizatorii români îşi vor putea păstra numărul de telefon chiar şi atunci când schimbă furnizorul de servicii de telefonie. Acest nou serviciu poartă denumirea de portabilitate a numerelor şi va funcţiona şi în România de la începutul anului 2007. ANRC lansează astăzi spre consultare publică un proiect de decizie care propune industriei un set de posibile soluţii privind modalitatea de rutare a apelurilor, administrarea procesului de portare şi soluţionarea aspectelor economice legate de portarea numerelor.

„Posibilitatea păstrării aceluiaşi număr de telefon atunci când utilizatorul devine abonat al altui furnizor va conduce la depăşirea unei bariere psihologice, va „elibera” utilizatorii. Numărul de telefon s-a transformat într-un element de identitate personală, utilizatorii renunţând greu la acesta. În multe cazuri, utilizatorul nu va profita de noile oferte de pe piaţă, chiar dacă acestea i se par avantajoase, tocmai pentru a nu fi obligat să îşi schimbe numărul de telefon pe care îl are de ani de zile şi care a dobândit o valoare sentimentală şi una economică”, a declarat Dan Georgescu, Preşedintele ANRC.

Abonatul care schimbă furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului şi îşi „portează” numărul va putea fi sunat în continuare de către toate persoanele cu care a stabilit contacte şi nu va mai trebui să-şi informeze cunoscuţii despre schimbarea numărului său de telefon. Portarea numărului se va face la cererea abonatului, în momentul în care acesta renunţă la un furnizor de servicii de telefonie destinate publicului (furnizor donor) şi doreşte să semneze un contract cu un altul (furnizor acceptor). Prin intermediul unei baze de date centralizate, la care au acces ambii furnizori, numărul abonatului poate fi transferat în reţeaua furnizorului acceptor, chiar dacă a fost alocat iniţial furnizorului donor. Tarifele percepute abonaţilor care solicită portarea numerelor vor fi stabilite de furnizorii acceptori.

Baza de date centralizată care va conţine informaţii cu privire la numerele portate va fi gestionată de ANRC şi va oferi acces nediscriminatoriu tuturor furnizorilor la informaţiile necesare în vederea portării numerelor. În prima fază, implementarea portabilităţii numerelor în România va viza portabilitatea numerelor de telefon fix (numere geografice) în interiorul aceluiaşi judeţ. De exemplu, un abonat al unui furnizor de servicii de telefonie fixă, care decide să se aboneze la alt furnizor, îşi va putea păstra numărul numai dacă nu îşi schimbă judeţul de reşedinţă.

Proiectul Deciziei preşedintelui ANRC privind implementarea portabilităţii numerelor, însoţit de Expunerea de motive, poate fi consultat pe pagina de Internet a ANRC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 31 ianuarie 2006, pe adresa sediului central al ANRC (B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti) sau direct la registratura ANRC precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrc.ro.

Informaţii suplimentare despre portabilitate

Există mai multe paliere pe care se poate realiza portarea numerelor:
– portabilitatea numerelor fixe (geografice) – orice abonat la un serviciu de telefonie fixă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon fix atunci când va renunţa la abonamentul la un furnizor de servicii de telefonie fixă şi se va abona la alt furnizor de servicii de telefonie fixă;

– portabilitatea numerelor mobile (non-geografice) – orice abonat la un serviciu de telefonie mobilă va avea posibilitatea păstrării numărului de telefon mobil atunci când se va transfera de la un furnizor de servicii de telefonie mobilă la alt furnizor de servicii de telefonie mobilă;

– portabilitatea numerelor non-geografice altele decât cele mobile – în această categorie sunt cuprinse numerele de telefon destinate serviciilor de apel gratuit (de tip 0800), serviciilor bazate pe numere de acces universal (de tip 0801) şi pe numerele personale universale (de tip 0802) şi serviciilor cu tarif special (de tip 0900, 0903 şi 0906); utilizatorii acestor servicii vor putea păstra numărul de telefon atunci când solicită transferul de la un furnizor de servicii destinate publicului la altul, cu condiţia păstrării destinaţiei iniţiale a numărului.

Portarea numerelor de telefonie fixă către telefonia mobilă nu este posibilă.

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice prevede obligaţia statelor membre de pune la dispoziţia utilizatorilor, abonaţi ai furnizorilor de servicii de telefonie, posibilitatea de a beneficia de serviciul de portabilitate a numerelor, atât pentru numerele geografice, cât şi pentru numerele non-geografice. Aceste prevederi au fost transpuse în legislaţia naţională prin Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Legea nr.304/2003, printre sarcinile ANRC se regăseşte şi aceea de a impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligaţia de a oferi propriilor abonaţi, la cerere, serviciul de portabilitate a numerelor.

În prezent, majoritatea ţărilor din Europa au implementat portabilitatea numerelor geografice şi a numerelor non-geografice, inclusiv mobile. Anexa Expunerii de motive la proiectul de decizie supus consultării publice conţine informaţii privind situaţia implementării portabilităţii numerelor în ţările europene. (ANRC)