In 2006 salariul minim pe economie va fi de 330 lei

De la 1 ianuarie 2006, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 330 lei RON lunar (3.300.000 lei vechi) pentru un program complet de lucru, cu 200.000 lei mai mult decât în anul 2005, a decis Guvernul printr-o Hotărâre adoptată astăzi.

Creşterea salariului de bază minim brut pe ţară va duce la o majorare a câştigului salarial pentru aproximativ 630.000 de angajaţi, potrivit datelor statistice privind repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii, în funcţie de salariile de bază brute realizate.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior salariului de bază minim brut pe ţară. Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei RON.

Potrivit Codului Muncii, salariul de bază minim brut pe ţară se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor. Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară pentru anul 2005 a fost stabilit la 3.100.000 lei.