Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita și trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Gheorgheni ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – Hotărâre a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniului public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Harghita și trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al Municipiului Gheorgheni