HABER S.A. Hateg este relansata la privatizare

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului relansează la vânzare prin licitaţie cu strigare un număr de 11.468.596 acţiuni, reprezentând 51,71% din capitalul social al S.C. HABER S.A. Haţeg.

Deoarece în cadrul licitaţiei organizată de către AVAS în data de 20 octombrie nu a fost declarat nici un adjudecatar, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii nr.137/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, comisia de licitaţie a hotărât organizarea unei noi licitaţii.

Pentru participarea la licitaţia cu strigare, ofertanţii vor depune, la sediul A.V.A.S. documentele de participare precizate la art. 35 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 577/2002, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei cu strigare, respectiv în data de 03.11.2005, orele 10,00, acest termen fiind termen de decădere.

În plicul sigilat, care conţine documentele de participare, ofertanţii vor prezenta o Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, în care să se specifice toţi principalii furnizori de resurse energetice şi apă ai ofertantului şi din care să rezulte că nu beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor către furnizorii de resurse energetice şi apă, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2002. Aceasta este condiţie de excludere în cazul în care ofertantul beneficiază de facilităţi/eşalonări la plata datoriilor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare la licitaţie se va face în prezenţa tuturor ofertanţilor, în data de 03.11.2005, orele 11,00, iar verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face până la data de 04.11. 2005, orele 9,00, când se va întocmi şi afişa lista ofertanţilor acceptaţi.

Licitaţia cu strigare va avea loc la data de 04.11.2005, orele 10,00, la sediul A.V.A.S.

Reamintim că HABER Haţeg este o societate comercială mare, cu un capital social de 7.984.549,8 RON, specializată în fabricarea berii. AVAS deţine 51,71% din capitalul social, restul fiind în posesia altor acţionari.

Anunţul de pentru vânzarea acţiunilor deţinute de stat la această societate comercială poate fi găsit pe site-ul instituţiei, la adresa www.avas.gov.ro.