Guvernul ofera lamuriri despre situatia locativa a lui Ilie Ilascu

Avand in vedere discutiile din mass-media referitoare la situatia locativa a domnului Ilie Ilascu, Biroul de presa al Guvernului este abilitat sa comunice urmatoarele:
Domnul Ilie Ilascu (condamnat la moarte de regimul separatist de la Tiraspol), Valeriu Matei (fost vice-presedinte al Parlamentului Republicii Moldova), Ion Ungureanu (fost Ministru al Culturii in Republica Moldova), Nicolae Matcas (fost Ministru al Invatamantului in Republica Moldova), respectiv doamna Iulia Gorea-Costin, nevoiti sa se refugieze in Romania ca urmare a presiunilor la care au fost supusi in Republica Moldova, sunt titularii unor contracte de inchiriere incheiate cu RA-APPS pentru apartamente situate in blocuri de locuinte.
Toate apartamentele mentionate mai sus urmeaza a fi vandute prin licitatie publica, in acest sens fiind incluse in Anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate in administrarea RA-APPS si a imobilelor proprietate proprie propus in vederea vanzarii” la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor proprietatea privata a statului aflate in administrarea RA-APPS, a imobilelor proprietatea RA-APPS precum si pentru modificarea unor acte normative.
În vederea rezolvarii situatiei locative a acestora, a fost identificata solutia transmiterii in administrarea Municipiului Bucuresti a imobilelor aflate in proprietatea privata a statului si administrarea RA-APPS, inchiriate personalitatilor din Republica Moldova. În acest sens, Primaria Municipiului Bucuresti a transmis o solicitare Guvernului Romaniei prin adresa nr. 331/22.01.2013.
Etapele procesului de transmitere a imobilelor mentionate sunt urmatoarele:
1. Adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bucuresti a unei hotarari prin care sa se solicite Guvernului transmiterea imobilelor in discutie, aflate in proprietatea privata a statului si administrarea RA-APPS, in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, si din care sa reiasa, totodata, acceptul unitatii administrativ-teritoriale cu privire la schimbarea regimului juridic al acestor imobile.
2. Ca urmare a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, se va elabora si promova un proiect de act normativ cu putere de lege privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile aflate in domeniul privat al statului si administrarea RA-APPS, care sa aiba ca obiect:
a) Abrogarea pozitiilor nr. crt. 76, 156, 473, 662, 652, 653 654 din Anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate in administrarea RA-APPS si imobilelor proprietate proprie propuse in vederea vanzarii” din OG nr. 101/2011.
b) Transmiterea imobilelor sus-mentionate din proprietatea privata a statului si administrarea RA-APPS in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti.
3. Ulterior intrarii in vigoare a actului normativ cu putere de lege, in temeiul acestuia, imobilele inchiriate personalitatilor romanesti din Republica Moldova vor fi transmise Consiliului Local al Municipiului
Bucuresti prin protocol de predare-preluare incheiat intre RA-APPS si Primaria Municipiului Bucuresti.