Guvernul majorează subvenţia pentru persoanele asistate

Subvenţia bugetară pentru o persoană asistată prin asociaţii şi fundaţii care acordă servicii de asistenţă socială va fi majorată de la 600.000 lei la 887.000 de lei (89 de RON) lunar, începând cu 1 ianuarie 2006, stabileşte o Hotărâre adoptată de Guvern în şedinţa de astăzi.

De această subvenţie se estimează că vor beneficia, în cursul anului viitor, 10.150 de persoane din categorii defavorizate. Aceste persoane sunt asistate prin unităţile de asistenţă socială – centre de zi, cămine de bătrâni sau staţiuni sociale, unităţi de asistenţă socială la domiciliu, adăposturi de noapte.

Influenţa financiară estimată pentru acordarea acestei subvenţii în anul 2006 este de 4.518.780 de RON.

Nivelul mediu lunar al subvenţiei bugetare nu a mai fost actualizat din anul 2002.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei derulează, începând din 1998, programul de acordare a subvenţiilor către asociaţiile şi fundaţiile care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate. Derularea acestui program urmăreşte diversificarea serviciilor de asistenţă socială în parteneriat cu asociaţiile şi fundaţiile. Este un program complementar cu serviciile sociale asigurate de instituţiile publice.

Asociaţiile şi fundaţiile care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de aria teritorială pe care îşi desfăşoară activitatea. De exemplu, dacă acordă servicii de asistenţă socială pentru persoane din mai multe judeţe, asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetul de stat, prim Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Dacă serviciile de asistenţă socială se adresează unor persoane dintr-un singur judeţ, subvenţia se acordă de la bugetul local.

Asociaţiile şi fundaţiile care beneficiază de subvenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială sunt selectate în baza unei grile de evaluare, de către o Comisie de evaluare a cărei componenţă şi organizare sunt aprobate de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.