Finantari europene pentru cresterea competitivitatii

Românii mai au de aşteptat cel puţin până în luna august, pentru a putea candida în vederea accesării fondurilor structurale care să le permită să devină mai competitivi pe piaţa unică europeană. Până atunci însă, autorităţile de la Bucureşti fac eforturi pentru a furniza ghidurile orientative potenţialilor beneficiari de finaţare comunitară, pentru a demara proiectele ce vor participa la selecţie.

Aceasta a fost una dintre concluziile seminarului pe tema „Finanţărilor europene pentru creşterea competitivităţii“, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), care a atras un număr impresionant de reprezentanţi ai întreprinderilor din Capitală şi din alte zone ale ţării. Aceştia au primit informaţii de la autorităţile româneşti ce gestionează Programul Sectorial de Creştere a Competitivităţii şi li s-au prezentat exemple de succes din experienţa altor state care au accesat deja fonduri structurale de către consultanţi străini.

Seminarul face parte din campania intensă derulată de CCIB pentru pregătirea mediului de afaceri pentru a face faţă concurenţei de pe piaţa unică europeană şi a majora capacitatea de absorbţie a resurselor puse la dispoziţia românilor de Bruxelles.

„Dorim să răspundem unui număr cât mai mare de întrebări venite din partea firmelor“, a afirmat în deschiderea lucrărilor Nicolae Vasile, vicepreşedinte al CCIB.

Creşterea competitivităţii este una dintre cele şapte axe prioritare de intervenţie avute în vedere de autorităţile de la Bucureşti în formularea Planului Naţional Strategic de Referinţă pentru perioada 2007-2013. Planul Operaţional Sectorial (POS) vizând creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti, a fost trimis foarte recent de către Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului pentru a fi avizat de către Comisia Europeană (CE), România devansând în acest demers alte state membre ale UE. Românii vor putea însă să participe la procedurile de „strigare“ a proiectelor eligibile, cel mai devreme în luna august, dacă negocierile cu Bruxelles-ul nu vor fi prea dificile şi nu vor dura mai mult de câteva zile, au afirmat oficialii din cadrul MEC.

În prezent, Autoritatea de Management a programelor operaţionale sectoriale este în măsură să acorde doar informaţii privitoare la tipurile de proiecte eligibile. După ce Comisia va aproba programele naţionale, informaţiile necesare vor putea fi accesibile pe portalurile de pe Internet ale ministerelor ce gestionează domeniul respectiv, care vor asigura activităţi de call-center (centre de direcţionare a apelurilor).

Programul sectorial de creştere a competitivităţii se adresează în principal IMM-urilor, care îşi vor putea deconta 70% din cheltuielile eligibile pentru investiţii în producţie şi mai puţin întreprinderilor mari, care au dreptul să deconteze 50% din cheltuielile eligibile.

Sunt excluse firmele din industria siderurgică, constuctorii de nave, industria de prelucrare primară a produselor agricole, activităţile de export, au afirmat experţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru IMM şi Cooperaţie (ANIMMC). (atitudinea.ro)