Facilitarea accesului la credite bancare pentru proiectele SAPARD

Beneficiarii Programului SAPARD care nu pot asigura din forţe proprii cofinanţarea privată, obligatorie pentru accesarea Programului SAPARD, vor putea obţine credite bancare mult mai uşor. În acest sens, Guvernul acordă credite bugetare pentru garantarea împrumuturile acordate beneficiarilor SAPARD de către băncile comerciale. De asemenea, beneficiarii SAPARD vor putea utiliza activele, care vor fi realizate prin proiect, pentru garantarea împrumutului bancar.

„Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă potenţialii beneficiari ai Programului SAPARD este contribuţia privată. Instituţiile bancare nu au manifestat până acum un interes foarte mare în acordarea creditelor pentru cei care doreau să investească prin SAPARD în agricultură sau în domeniile conexe. Acum, această problemă şi-a găsit rezolvarea prin aplicarea a două acte normative diferite care facilitează obţinerea unui credit bancar pentru realizarea unui proiect SAPARD” a declarat Samoilă Szabó, director general al Agenţiei SAPARD.

În data de 15 august 2005 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern 876/28.07.2005 prin care sunt garantate împrumuturile bancare solicitate de beneficiarii Programului SAPARD pentru acoperirea cofinanţării private. Astfel, în cazul în care beneficiarul creditului nu mai poate plăti ratele către bancă, din diferite motive, instituţiile bancare vor primi de la fondurile de garantare (FGCR şi FNGIMM ) contravaloarea creditului acordat pentru investiţii realizate cu sprijin financiar SAPARD. Datoriile către bancă ale beneficiarului se vor constitui în creanţe bugetare, urmând a fi recuperate direct de la beneficiar de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

„Fondurile prin care se asigură garantarea creditelor bancare, capitalizate la cele două fonduri de garantare sunt suficiente pentru a acoperi toate investiţii ce se mai pot realiza prin SAPARD până la finalizarea Programului. Astfel, nu vor exista cazuri de potenţiali beneficiari pentru care să nu mai existe sume disponibile la cele două fonduri de garantare” a afirmat Samoilă Szabó.

Pe de altă parte, o nouă măsură care vine în sprijinul Programului SAPARD este garantarea împrumutului bancar cu activele care vor fi realizate prin proiectele de investiţii cu fonduri SAPARD. Ordonanţa comună a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului Finanţelor Publice va fi publicată în Monitorul Oficial până la finele acestei săptămâni. Prin această Ordonanţă se permite acelor beneficiari ai Programului SAPARD care nu deţin garanţii suficiente pentru obţinerea unui împrumut bancar, să utilizeze activele realizate prin SAPARD pentru garantarea creditului bancar, astfel încât să poată constitui contravaloarea cofinanţării private obligatorii pentru obţinerea fondurilor nerambursabile.

Prin Programul SAPARD se acordă sprijin financiar nerambursabil (cofinanţare publică) între 30% şi 65% (în funcţie de tipul investiţiei care va fi realizată) cu condiţia ca beneficiarul să realizeze investiţia în mediul rural, să respecte cerinţele de eligibilitate specifice şi să contribuie cu o sumă de bani (cofinanţare privată) de aproximativ 50% (70%, 50%, 45%, 40% sau 35% în funcţie de tipul investiţiei) din valoarea totală (eligibilă) a proiectului, care se constituie ca o completare a cofinanţării publice.

„Riscul de neplată al creditelor de către potenţialii beneficiari se înscrie în cotele europene de aproximativ 2%. Este o cotă rezonabilă. De asemenea, preconizăm că aplicarea celor două acte normative, unu de garantare a creditului bancar de către stat şi al doilea de garantare cu activele realizate prin SAPARD, vor aduce o creştere a cererilor de proiecte cu aproximativ 20-30%. Astfel, vom putea atinge o medie de 200 de contracte încheiate în fiecare lună, comparativ cu media de anul trecut, respectiv 30-40 de contracte” a subliniat directorul general al Agenţiei SAPARD.

Aceste măsuri s-au impus din cauza faptului că instituţiile bancare devin extrem de prudente în acordarea creditelor pentru sectorul agroindustrial şi agricol, multe solicitări de credite fiind respinse. Aplicarea actelor normative este posibilă şi datorită ratei de risc foarte scăzute de neplată în cazul beneficiarilor Programului SAPARD – estimăm că impactul financiar asupra bugetului naţional se va situa în linia mediilor europene ale raportului sume atrase / plăţi eronate, respectiv 1 – 2 % (această previziune este întărită şi de raportul de audit financiar al organismului de certificare pentru Programul SAPARD pentru anul 2004, în care Curtea de Conturi constată un impact financiar nesemnificativ în cadrul măsurilor cu beneficiari privaţi).