Examenul de bacalaureat: luni, 27 iunie, încep probele orale

Prima probă orală a examenului de bacalaureat din acest an – limba şi literatura română– se va desfăşura în zilele de 27 şi 28 iunie. Conform datelor furnizate de Inspectoratele Şcolare Judeţene, pentru sesiunea iunie-iulie 2005 a acestui examen s-au înscris 185.365 elevi, care au fost repartizaţi în 574 centre de examen. Lucrările canddaţilor vor fi evaluate în 150 de centre regionale. Vor fi implicate în activităţile prevăzute de metodologie aproximativ 40.000 de cadre didactice.

Examenul de bacalaureat este modalitatea esenţială de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare atins de absolvenţii de liceu, care le permite acestora accesul către învăţământul superior sau către piaţa muncii. Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au toţi elevii care au promovat ultima clasă de liceu, învăţământ liceal de zi, seral sau cu frecvenţă redusă.

Probele orale încep la ora 9.00 şi au caracter public. Examinarea se realizează, în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi, de către cei doi profesori examinatori din comisie. Aceştia pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile. Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale cu note întregi de la 1 la 10, în funcţie de punctajul orientativ de evaluare. Dacă baremul conduce la punctaje fracţionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat întreg (în cazul fracţiunilor de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului). Un candidat se consideră promovat la proba orală dacă a obţinut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă. În caz contrar, candidatul este declarat „respins” la proba orală respectivă.

Subiectele pentru probele au fost elaborate la nivel naţional şi cuprind teme (probleme) din programele pentru bacalaureat. Comisiile de examen vor asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examen, în preziua începerii probelor orale. Subiectele de pe biletele de examen vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoare. Nu se admit contestaţii la probele orale şi practice din cadrul examenului de bacalaureat (cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic – muzică).

Reamintim faptul că, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat în luna mai a.c., pe site-ul www.edu.ro, subiectele pentru probele orale ale examenului de bacalaureat 2005. La adresa http://www.edu.ro/subiecte_oral_2005.htm cei interesaţi găsesc subiectele formulate de Serviciul Naţional de Examinare şi Evaluare pentru următoarele discipline: limba engleză, limba franceză, limba germană modernă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura croată, limba şi literatura italiană, limba şi literatură maghiară, limba şi literatura română, limba şi literatura slovacă – profil real şi uman, limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura turcă maternă – profil teologic si pedagogic, limba şi literatura turcă modernă, limba şi literatura bulgară – profil uman, limba şi literatură sârbă – profil real şi uman, limba şi literatură ucraineană, limba rusă şi limba rusă pentru minorităţi.

Probele orale vor continua în zilele de 29 şi 30 iunie cu limba şi literatura modernă, respectiv 1-2 iulie – limba şi literatura maternă. Prima probă scrisă (limba şi literatura română) va avea loc luni, 4 iulie.