Examen pentru detectivi particulari

Inspectoratul de Poliţie Judetean Prahova, organizează examen de atestare a calităţii de detectiv particular în conformitate cu Legea nr. 329 / 2003 .
Dosarele vor fi depuse până la data de 25.10.2005 la Sediul I.P.J. Prahova – Serviciul de Investigatii Criminale şi vor cuprinde urmatoarele acte:
cerere ;
autobiografie ;
actele de identitate şi stare civilă (certificat de naştere, B.I./C.I., certificat căsătorie) în copii legalizate ;
actele de studii în copii legalizate ;
actul de absolvire a unui curs de specialitate în copie legalizată ;
fişa medicală tip ;
certificat de cazier judiciar ;
declaraţie din care să rezulte că nu desfăşoara o activitate care implica exercitiul autorităţii publice, în copie legalizată ;

dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit în cuantum de 1.392.758 lei Rol. Taxa va fi achitată la I.P.J. Prahova – Serviciul Financiar Contabilitate, Ploiesti, strada Prof. Ion Gr. Teodor (fosta stradă Soarelui) .

Candidatii vor depune alături de actele menţionate anterior şi o testare psihologică eliberată de un laborator autorizat.

Candidatii trebuie să îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute de art. 5 din Legea nr. 329 / 2003.

Tematica şi bibliografia vor fi aduse la cunostinţa candidaţilor după depunerea şi acceptarea dosarelor

Concursul va avea loc la data de 07.11.2005, începând cu ora 08.30, la sediul I.P.J. Prahova, situat în Ploiesti, strada Vasile Lupu, nr.60.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul de Investigatii Criminale, telefon : 0244 / 302.165, 302.168.