Erste Bank – noul proprietar al BCR

Agenţia de Valorificare a Activelor Statului a acceptat în această seară oferta depusă de Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG pentru pachetul de 61,8825% din totalul acţiunilor Băncii Comerciale Romane (BCR), cea mai importantă instituţie bancară de pe piaţa românească. Vânzarea marchează sfîrşitul procesului de privatizare desfăşurat în două etape, la negocierile iniţiale participând nouă bănci europene. Contractul va fi semnat pe 21 decembrie, urmând ca tranzacţia să fie încheiată în cel de-al doilea trimestru al anului 2006.

Detalii privind tranzacţia

Erste Bank a devenit acţionar majoritar în cadrul BCR contra sumei de 3,75 miliarde Euro, preluând un pachet de acţiuni în valoare de 36,8825% de la Guvernul român, 12,5% + 1 o acţiune de la BERD şi 12,5% + 1 o acţiune de la IFC. Având în vedere valoarea de 1.037 miliarde euro acţiunilor afişată de BCR la 30 iunie 2005, preţul final reprezită un multiplu de 5,8 al valorii contabile. Conform planului de afaceri în ceea ce priveşte BCR, Erste Bank ţinteşte o rată de profitabilitate a investiţiei (excluzând costurile de finanţare) de aproximativ 10 % începând cu anul 2009.

Erste Bank a reuşit să negocieze o serie de clauze avantajoase în contract, respectiv anumite garanţii care asigură protecţia a până la 60% din preţul avansat pentru pachetul de 62% din totalul acţiunilor BCR. Contractul prevede, de asemenea, acces imediat şi putere de decizie asupra băncii române. Erste Bank va pune bazele unui Comitet Consultativ de Tranziţie (CCT) – alcătuit din 10 persoane numite de Grupul Erste Bank. Membrii CCT vor avea acces total la informaţia internă şi externă a băncii începând cu 22 decembrie 2005. Doi dintre aceştia vor avea dreptul de a participa la toate reuniunile Comitetului Executiv şi ale Bordului de Supraveghere ale BCR, precum şi la Întâlnirile Acţionarilor, în calitate de observatori, neavând drept de vot.

Andreas Treichl, presedintele Erste Bank: suntem constienti de responsabilitatea pe care o implica aceasta preluare fata de clienti, angajati si economia romaneasca

“BCR este lider de necontestat pe piaţa bancară românească, fapt ce o plasează pe aceeaşi poziţie cu instituţiile din reţeaua noastră de subsidiare din regiunea Europei Centrale şi de Est. Dorim să ne exprimăm mândria de a fi câştigătorii acestei licitaţii desfăşurate într-un mod profesionist. Acest lucru reprezintă un act de recunoaştere a valorii strategiei abordate de noi precum şi faţă de poziţia şi performanţele noastre în regiune”, a afirmat Andreas Treichl, preşedintele Erste Bank, într-o declaraţie iniţială. “Suntem, de asemenea, conştienţi de responsabilitatea pe care o implică această preluare faţă de un număr de aproximativ 3 milioane de clienţi, 12,000 de angajaţi şi faţă de economia românească în ansamblu”, a adăugat Treichl. Acesta a ţinut, de asemenea, să felicite autorităţile române pentru transparenţa şi obiectivitatea dovedite de-a lungul negocierilor.

Prin achiziţionarea BCR, Grupul Erste Bank devine operaţional pe cea mai mare piaţă cu potenţial major de creştere din regiune, extinzându-şi astfel şi reţeaua de subsidiare din regiunea CEE, reţea ce cuprinde Cehia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia şi Austria. Îmbunătăţindu-şi post achiziţie portofoliul de clienţi, acesta atingând la un total de 15,3 milioane de clienţi, Grupul îşi consolidează astfel poziţia de instituţie financiară de frunte în regiunea CEE. “Piaţa globală pe care operăm acum include 70 milioane de locuitori, cota noastră de piaţă fiind de peste 20%”, a încheiat Treichl.

Romania este o piaţă cu potenţial ridicat de creştere

Având în vedere o valoare a PIB-ului de mai puţin de 2.700 Euro în 2004 şi cu o pondere mai mică de 40% a activelor bancare în produsul intern brut, România se situează cu mult sub nivelul de dezvoltare al economiilor şi pieţelor bancare din statele din Uniunea Europeană şi din anumite ţări noi membri ai UE din regiunea ECE, unde Erste Bank s-a impus drept instituţie bancară lider. Responsabilii Erste Bank au convingerea că acest nivel scăzut al penetrării bancare va determina un potenţial de creţtere pe termen lung având în vedere şi tendinţa de convergenţă către standardele europene. Astfel, se preconizează un potenţial mare de creştere în sectoare precum serviciile bancare pentru corporaţii, creditele de consum, economisirea, cardurile bancare şi asset management.

Erste Bank şi BCR

Conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, BCR a înregistrat o valoare a totalului activelor de 6,36 miliarde Euro începînd cu 31 decembrie 2004 şi un profit net de 158 milioane Euro pe parcursul anului trecut. Raportul de solvabilitate a fost de 54% iar rentabilitatea capitalului de 17%. BCR deţine o reţea naţională de aproximativ 340 de sucursale, are un personal de aproximativ 12.000 de angajaţi şi un portofoliu de aproximativ 2,5 milioane de clienţi persoane fizice şi 300,000 clienţi persoane juridice. BCR are, de asemenea, cea mai mare reţea de bancomate din ţară, fiind astfel unul dintre partenerii cei mai importanţi ai companiilor de carduri de credit din România. BCR este lider pe piaţa creditelor, acordând un număr de credite în valoare de 1,3 miliarde către persoane fizice şi 2,4 miliarde euro către persoane juridice. Un factor ce determină consolidarea poziţiei de lider este ritmul de creştere a numărului de clienţi: începând cu 1999, numărul de clienţi – persoane fizice s-a triplat, cel al clienţilor persoane jurdice înregistrând o creştere cu 30%.

Valoarea totală a activelor deţinute de Grupul Erste Bank la finele lunii iunie 2005 a fost de 152,66 miliarde Euro (conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară), în timp ce BCR a înregistrat o valoare de 7,70 miliarde Euro. Începând cu 30 iunie 2005, valoarea totală a creditelor acordate de Grup atisese cifra de 77,23 miliarde Euro, pe când BCR acordase începând cu aceeaşi dată credite în valoare de 3,52 miliarde Euro. În prima jumătate a anului 2005, Grupul Erste Bank înregistrase un venit net de 336 milioane Euro, iar BCR de 102 milioane Euro.

În urma achiziţiei, numărul de clienţi ai Erste Bank va creşte cu aproximativ 22%. Numărul de sucursale va creşte cu 14% de la 2.369 la 2.708, iar baza de clienţi potenţiali se va mări de la 46 milioane la 68 milioane.

Integrarea BCR în cadrul Grupului Erste Bank

Ca şi în cazul celor nouă achiziţii anterioare în Europa Centrală şi de Est, Erste Bank va lansa un program de integrare şi restructurare în cadrul BCR. Scopul acestui program este acela de a implementa măsuri ce vizează creşterea veniturilor, centralizarea şi optimizarea funcţiilor de back-office şi optimizarea reţelei de sucursale precum şi creşterea performanţelor personalului.
Obiectivele pe termen lung vor avea în vedere reducerea raportului cost-venit de la 52% la 48% în 2009, determinând creşterea rentabilităţii capitalului angajat de la 17% la peste 35% (conform rentabilităţii capitalului Tier 1 de 9%). Erste Bank îşi propune să implementeze un program de investiţii în valoare de 100 milioane Euro pe parcursul următorilor 3 ani ce vizează îmbunătăţirea reţelei de retail şi a infrastructurii IT. Costurile procesului de integrare în valoare de 90 milioane Euro vor fi declarate pe parcursul anului 2006. Ajustări la Valoarea Netă a Activelor de 100 milioane Euro pentru prevederi în conexiune cu pierderea de credite acordate şi de 100 milioane Euro pentru alte ajustări în conexiune cu taxele datorate sunt anticipate pentru 2006.

Obiective

În urma achiziţiei, Erste Bank îşi schimbă obiectivele. Rata medie de creştere a profitului de 15% stabilită iniţial pentru perioada 2005 – 2008 va fi crescută la peste 20% pentru perioada 2005 – 2009. Erste Bank îşi propune să atingă un raport cost-venit sub 55% în 2009.

Finanţare

Erste Bank intenţionează să opereze o creştere a capitalului angajat cu 2,4 miliarde Euro în primul trimestru al anului 2006.

Consultanţii Erste Bank în timpul negocierilor au fost Rothschild, Cameron McKenna, Deloitte and Touche şi Synergy Communications (Erste Bank)