Drepturile lucratorilor romani in Italia in cazul accidentelor de munca

Departamentul pentru Muncă în Străinătate informează pe cei interesaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor români care au suferit un accident la locul de muncă, în Italia.

În cazul în care aţi avut un accident la locul de muncă trebuie să declaraţi evenimentul la camera de gardă/urgenţă sau la medicul curant, care va elibera primul certificat medical; apoi anunţaţi patronul, căruia îi înmânaţi acest certificat. Pe baza lui, angajatorul va informa oficial birourile Institutului Naţional de asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă şi a bolilor profesionale (INAIL) cu privire la accidentul survenit.

Dacă patronul nu anunţă oficiile INAIL, acest lucru trebuie făcut chiar de către persoana accidentată.

Până la însănătoşirea deplină a lucrătorului, INAIL plăteşte zilnic o indemnizaţie calculată astfel: din a 4-a zi după accidentare, timp de 90 de zile, INAIL plăteşte 60% din salariul muncitorului; din a 91-a zi până la vindecarea totală, acesta alocă 75%(diferenţa de până la 100% cade în sarcina patronului, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional).

Primele trei zile după accidentare vor fi plătite de angajator cu 60% din remuneraţie, iar ziua în care a survenit accidentul o va plăti integral.

În cazul în care lucrătorul refuză tratamentul, pierde indemnizaţia temporară.

În general, persoana accidentată primeşte banii ce îi revin la sfârşitul perioadei de covaleşcenţă printr-un cec, care i se transmite direct, la adresa specificată în declaraţia de accident. De aceea, este foarte important ca adresa indicată să fie corectă şi ca orice modificare apărută să fie adusă la cunoştinţa biroului INAIL în timp util.

În situaţia în care perioada de tratament este lungă, lucrătorul poate cere, chiar şi telefonic, plata anticipată a unei părţi din suma ce îi revine.

Dacă în urma accidentului de muncă, persoana a dobândit un grad de incapacitate psihofizică cuprinsă între 6% şi 100%, are dreptul la o indemnizaţie, calculată în funcţie de salariul avut înainte de producerea evenimentului.

În cazul în care lucrătorul decedează ca urmare a unui accident de muncă, INAIL plăteşte lunar familiei acestuia o sumă de bani, calculată în funcţie de valoarea retribuţiei pe care o încasa.