Distribuirea dividendelor SIF Banat-Crisana

Aducem la cunoştinţa acţionarilor SIF Banat-Crisana informaţii privind modalitatea de plata a dividendelor pentru exerciţiul financiar 2005.

În conformitate cu hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.I.F. Banat-Crişana din data de 29 aprilie 2006, valoarea brută a dividendului distribuit este de 0,05 lei (RON) pentru o acţiune. Dividendele se plătesc acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 16 mai 2006.
S.I.F. Banat-Crişana a demarat în data de 3 iulie 2006 plata dividendelor prin mandate poştale către acţionarii care deţin între 200 şi 5.000 de acţiuni şi care nu au solicitat plata prin virament bancar până la data de 16 iunie 2006. Mandatele poştale se expediază pe adresele acţionarilor înregistrate în registrul consolidat la data de 16 mai 2006.
Pentru acţionarii care deţin mai puţin de 200 de acţiuni plata dividendelor se va face în numerar, prin casieriile de la sediul central şi ale sucursalelor societăţii, începând cu data de 18 iulie 2006.
Pentru acţionarii persoane juridice, persoane fizice deţinând peste 5.000 de acţiuni sau persoane fizice care indiferent de numărul acţiunilor deţinute au solicitat până în data de 16 iunie 2006 plata prin virament, plata dividendelor cuvenite a demarat începând cu data de 26 iunie 2006 în conturile bancare comunicate.
Impozitul şi cheltuielile aferente plăţii dividendelor (de ex.: taxele poştale, comisioanele bancare) se deduc din sumele cuvenite acţionarilor.
Informaţii suplimentare se pot solicita la sediul central al SIF Banat-Crişana din Arad, telefon: 0257-255 046 - Biroul Relaţia cu Acţionarii şi la sediile sucursalelor sale din ţară: Sucursala Alba-Iulia - tel. 0258-812842; Sucursala Baia Mare - tel. 0262-223362; Sucursala Bistriţa - tel. 0263-218551; Sucursala Bucureşti - tel. 021-3111647; Sucursala Cluj-Napoca - tel. 0264-593400; Sucursala Deva - tel. 0254-233537; Sucursala Oradea - tel. 0259-437706; Sucursala Reşiţa - tel. 0255-213987; Sucursala Satu Mare - tel. 0261-710756; Sucursala Timişoara - tel. 0256-497154; Sucursala Zalău - tel. 0260-616580.

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro