Director economic arestat de PNA

Procurorii Serviciului Teritorial Timiºoara al Parchetului Naþional Anticorupþie au dispus, la data de 6 decembrie 2004, reþinerea pentru 24 de ore faþã de CHIOREANU VIOLETA, director economic al SC Perfect Renaissance SRL, acuzatã de sãvârºirea infracþiunilor de complicitate la dare de mitã ºi delapidare, în formã continuatã ºi fals intelectual la Legea contabilitãþii, toate faptele aflate în concurs real. Totodatã, s-a solicitat instanþei de judecatã luarea mãsurii arestãrii preventive faþã de inculpatã pentru o perioadã de 29 de zile.

Punerea în miºcare a acþiunii penale faþã de inculpatã pentru sãvârºirea infracþiunilor menþionate s-a dispus ca urmare a implicãrii acesteia în activitatea infracþionalã desfãºuratã de inculpata PIROSKA KLARA ILONA – director al Administraþiei Financiare a municipiului Timiºoara ºi a lui WILLCOVITS PETRU – director ºi administrator al SC Perfect Renaissance SRL, constatându-se cã, prin fapte de corupþie, au creat importante prejudicii bugetului de stat.

În ceea ce priveºte activitatea infracþionalã a inculpatei CHIOREANU VIOLETA, anchetatorii au reþinut cã, în perioada 2002-2004, aceasta a efectuat din patrimoniul societãþii plãþi în valoare de 500 milioane lei pentru mai multe piese de mobilier achiziþionate de inculpata PIROSKA KLARA ILONA, facturându-le ºi înregistrându-le în evidenþele contabile ale societãþii, din dispoziþia inculpatului WILLCOVITS PETRU.

Sumele de bani pentru mobilier au fost oferite de directorul SC Perfect Renaissance SRL cu scopul de a fi favorizat de inculpata PIROSKA KLARA ILONA în legãturã cu desfãºurarea unor activitãþi ale Administraþiei Finanþelor Publice Timiºoara þinând de organizarea licitaþilor ºi de executarea silitã a bunurilor aparþinând societãþilor cu debite restante la bugetul de stat. Pentru a-ºi acoperi activitãþile infracþionale privind însuºirea sumelor de bani în favoarea directoarei AFP Timiºoara, inculpatul a dat dispoziþie ca înregistrarea mobilierului respectiv sã se facã în conturile de cheltuieli curente ale societãþii pe care o administra, denaturând prin acesta elementele patrimoniale ale SC Perfect Renaissance. Totodatã, inculpatul s-a sustras în acest mod de la plata obligaþiilor cãtre bugetul de stat, a impozitului pe profit ºi a TVA-ului, în valoare totalã de 172.905.137 lei. Ulterior, în baza aceleaºi rezoluþii infracþionale, inculpatul WILLCOVITS PETRU a dispus emiterea în fals a unei facturi fiscale de cãtre inculpata CHIOREANU VIOLETA, prin care s-a atestat vânzarea de mobilier, în cuantum de 195 milioane lei, cãtre o altã persoanã, deºi aceste bunuri figurau la cheltuieli materiale consumabile.

De menþionat cã, în calitate de director economic al societãþii respective, inculpata CHIOREANU VIOLETA avea cunoºtinþã de înþelegerea intervenitã în acest sens, denaturând, cu bunã ºtiinþã, elementele patrimoniale care s-au reflectat în bilanþul contabil pe anul 2003 ºi sustrãgând societatea de la plata impozitului pe profit ºi a taxei pe valoarea adãugatã datorate statului.

Pe de altã parte, procurorii anticorupþie deþin date certe cã inculpata a încercat sã zãdãrniceascã aflarea adevãrului, prin realizarea unei înþelegeri frauduloase cu inculpaþii WILLCOVITS PENTRU ºi PIROSKA KLARA ILONA, cu scopul vãdit de a crea, în mod fals, o stare de fapt favorabilã acestora. Practic, inculpaþii s-au înþeles sã depunã, prin avocaþii aleºi, cereri simultane ºi asemãnãtoare prin care sã recunoascã în parte infracþiunile cu un grad de pericol social redus (fals la Legea contabilitãþii ºi evaziune fiscalã) ºi sã nege sãvârºirea infracþiunilor de luare de mitã ºi delapidare, alterând în acest mod stabilirea adevãrului în cauzã.

Reamintim cã începerea urmãririi penale în acest dosar s-a dispus la data de 22 septembrie 2004 faþã de inculpatele PIROSKA KLARA ILONA ºi ANDRONIC MARIOARA în legãturã cu infracþiuni de corupþie ºi conexe acestora, infracþiuni în baza cãrora SC Cristian Andronic SRL a beneficiat în mod ilegal de rambursãri de TVA în valoare de aproximativ 3,5 miliarde lei. Totodatã, inculpata PIROSKA KLARA ILONA a acceptat primirea unor foloase materiale necuvenite de la reprezentantul societãþii, materializate, în principal, prin construirea ºi amenajarea vilei sale din localitatea Dumbrãviþa, în valoare totalã de 60.000 dolari ºi peste 205 milioane lei.

Pentru acelaºi imobil, evaluat la aproximativ 100 de mii euro, inculpatul WILLCOVITS PETRU a dat dispoziþie de achitare, din patrimoniul societãþii pe care o administra, a contravalorii mai multor piese de mobilier achiziþionate de la douã societãþi de profil din Timiºoara. De altfel, pe parcursul urmãririi penale inculpata PIROSKA KLARA ILONA a recunoscut cã plata s-a efectuat din fondurile SC Perfect Renaissance SRL, pe baza înþelegerii avute cu directorul societãþii.

Ulterior, cercetãrile penale sub aspectul sãvârºirii mai multor infracþiuni de corupþie ºi conexe acestora au fost extinse ºi asupra altor persoane, în total 16, sub puterea mandatelor de arestare preventivã aflându-se patru inculpaþi:

– PIROSKA KLARA ILONA – director al Administraþiei Financiare Timiºoara;

– HOBAN ANA – inspector în cadrul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice Timiº;

– WILLCOVITS PETRU – director general al SC Perfect Renaissance SRL Timiºoara;

– ANDRONIC MARIOARA – administrator al SC Cristian Andronic SRL.

Cercetãrile continuã pânã la stabilirea întregii situaþii de fapt ºi tragerea la rãspundere penalã a tuturor persoanelor implicate în aceastã activitate infracþionalã. (PNA)