Declarații de presă ale premierului Ludovic Orban desfășurate în sistem de videoconferință

[Check against delivery] Ludovic Orban: Bună dimineața. Am avut o şedinţă de guvern mai lungă decat ședințele obișnuite. Am incheiat ședința de guvern la ora 3:00 dimineața. Din acest motiv nu am organizat un briefing şi am decis să vă prezint, printr-o declarație, discuțiile, dezbaterile și deciziile care au fost adoptate in cadrul ședinței de guvern. Dați-mi voie să incep prin a prezenta cateva decizii pe care le-am luat pentru a imbunătăți mijloacele de luptă contra coronavirus. Am adoptat o hotărare de guvern prin care am suplimentat bugetul Ministerului Sănătății cu o sumă de 42 de milioane pentru susținerea centrelor de carantină prin intermediul direcțiilor de sănătate publică. De asemenea, am reglementat norme metodologice privind funcționarea și decontarea cheltuielilor pentru aceste centre de carantină. De asemenea, in cadrul ședinței de ieri și de astăzi am luat decizia de a suplimenta bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu o sumă de 100 de milioane, pentru a putea susține activitatea Ministerului Afacerilor Interne și pentru a putea asigura sumele pentru achizițiile necesare pentru protejarea diferitelor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, fie că este vorba de Poliție, Poliție de Frontieră, Departament pentru Situații de Urgență sau Jandarmerie. De asemenea, am asigurat capital de lucru pentru Unifarm, compania statului roman care se află in subordinea Ministerului Sănătății, pentru a fi mai eficientă in derularea tuturor achizițiilor necesare pentru susținerea activității la nivelul Ministerului Sănătății, la nivelul direcțiilor de sănătate publică, la nivelul spitalelor și la nivelul diferitelor structuri care au nevoie de tot ceea ce este necesar in organizarea activității. Am luat niște măsuri pe care le considerăm absolut necesare in situația in care ne găsim pentru a susține angajații și angajatorii care sunt afectați de epidemia de coronavirus. Printre măsurile luate, cele mai importante sunt: am decis, prin ordonanţă de urgență, să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM prin intermediul Fondului de garantare; majorarea plafonului am putut să o facem, in primă fază, cu 5 miliarde. Suntem pregătiți să majorăm acest plafon cu incă 5 miliarde, dacă e necesar și, de asemenea, dacă va fi necesar, să ne ducem pană la o majorare cu 15 miliarde a plafonului de garantare. Practic, garantăm credite pentru investiții și pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobanda pentru ambele produse este subvenționată in proporție de sută la sută. De asemenea, garanția funcționează pentru 90% din credite in cazul creditelor pană intr-un milion și garanția va fi de 80% pentru creditele de peste un milion. De asemenea, am stabilit impreună cu ministrul finanțelor să asigurăm rambursarea TVA pană in limita sumei de 9 miliarde pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii prin intermediul rambursarii TVA, tocmai pentru a putea permite companiilor care iși desfășoară activitatea să beneficieze de capitalul de lucru necesar pentru funcționare. De asemenea, am stabilit ca, la rectificarea bugetară, să asigurăm creșterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale. Se știe că, incă de la preluarea guvernării, am găsit o situație in care decontările concediilor medicale care au fost plătite de angajatori și trebuie să le asigurăm angajatorilor sumele pe care le-au cheltuit, rambursarea sumelor pe care le-au cheltuit pentru plata concediilor medicale. Inregistrau o intarziere de pană la un an de zile. Ne-am propus să alocăm sumele de bani pentru decontarea sumelor cheltuite de angajator pentru plata concediilor medicale, astfel incat să beneficieze companiile de acest influx de capital de care au nevoie in această perioadă. O altă măsură foarte importantă pe care am luat-o este aceea de a asigura plata șomajului tehnic, plata angajaților care intră in șomaj tehnic din bugetul Ministerului Muncii prin intermediul ANOFM, prin bugetul de șomaj. Practic, aici am luat această decizie pentru că este clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitate pentru că li s-au redus veniturile, li s-au redus incasările, cifra de afaceri, nu au veniturile necesare pentru a asigura plata salariilor angajaților și exista riscul ca angajații să fie trimiși in șomaj, să fie dați afară utilizandu-se cazul de forță majoră sau să li se suspende contractele de muncă. Decizia este de a plătit din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, cat este, practic, indemnizația lunară pentru perioada de șomaj tehnic, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Avem, practic, două categorii de angajatori. Prima categorie de angajatori este aceea care a fost afectată direct de măsuri restrictive care au fost dispuse de autorități in situația de urgență. Dau exemplu hoteluri, restaurante, cafenele, instituții de spectacole, prin suspendarea activității pe perioada situației de urgență. Practic, acești angajatori, aceste companii sau alte categorii de angajatori, ca urmare a măsurilor restrictive adoptate de autorități in baza decretului pentru situații de urgență, este clar că nu iși pot plăti angajații, pentru că și-au intrerupt temporar, total sau parțial activitatea. Ca atare, angajații acestor companii vor beneficia de plata indemnizației pentru şomajul tehnic, de 75%. A doua categorie de companii sunt companiile care nu au fost afectate direct de măsuri restrictive, de măsuri dispuse de autorități pentru a reduce riscul de răspandire a epidemiei, dar fost afectate de diferite consecințe ale epidemiei de coronavirus. Pentru a putea beneficia de această plată pentru salariații pe care nu iși mai pot permite să ii plătească, ca urmare a afectării activității, companiile vor trebui să depună o declarație pe proprie răspundere, iar condiția de acordare este să li se fi redus veniturile, să le fi scăzut cifra de afaceri cu un procent de minim 25%. De ce am considerat că este util să adoptăm această măsură? Noi am avut in analiză și o măsură activă de susținere a companiilor pentru plata salariilor angajaților. Am luat totuşi decizia de a susține plata șomajului tehnic şi din cauza contextului in care ne găsim. Dacă am fi ales măsura activă de a susţine plata salariului intr-un procent, printr-o măsură activă din bugetul fondului de șomaj, am fi instituit obligația acestor angajați de a se duce la muncă, de a intra in contact. Or, am considerat că este, pe moment, pentru situația de urgență, mult mai utilă măsura de a plăti acest șomaj tehnic, neobligandu-i să se ducă la serviciu și oferindu-le posibilitatea să stea acasă și se evite contacte sociale care ar fi putut să crească riscul de contaminare. De asemenea, am luat o măsură importantă de modificare a Codului Penal, privitoare la infracțiunile care se petrec, in contextul epidemiei de coronavirus, in care am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declarații, privitor la epidemia de coronavirus. Știţi foarte bine că există mai multe situații: situația in care un cetățean revine dintr-o țară unde există un număr de cazuri și fie trebuie să intre in carantină, fie trebuie să intre in izolare. Acești cetățeni trebuie să completeze o declarație, iar in cazul in care comit un fals și nu spun adevărul, din ce țară vin, din ce localitate vin, astfel incat autoritățile să poată să ia decizia corectă, fie decizia de intrare in carantină, fie decizia de izolare la domiciliu, vor suferi consecințele legii. Inseamnă că ei comit o infracțiune, o infracțiune care va fi pedepsită cu inchisoarea. De asemenea, am majorat pedepsele pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii răspandirii epidemiei. Cine nu respectă carantina, cine nu respectă măsurile care sunt dispuse de Direcția de Sănătate Publică sau alte măsurile dispuse de autorități, de asemenea, trebuie să știe că li se va intocmi dosar penal. Nu putem accepta ca cetățenii responsabili, care sunt in situația de a fi izolați la domiciliu sau in carantină să nu respecte aceste decizii ale autorităților, să umble liber in societate și să riște să imbolnăvească cetățenii romani. Datoria primordială a guvernului este să apere sănătatea cetățenilor. Pentru a apăra sănătatea cetățenilor romani vom lua măsuri oricat de dure pentru a-i pedepsi pe aceia care nu respectă deciziile și regulile stabilite. Nu in ultimul rand, este introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da date in cazul in care, de exemplu, in cursul unei anchete epidemiologice, cineva nu dă informații complete privitor la persoanele cu care a intrat in contact, incercand să protejeze pe unul sau pe altul, se consideră că este o omisiune in furnizarea de informații corecte către autorități și, și in această situație, se poate constitui dosar penal. Ca atare, știu că cea mai mare parte a romanilor care trec in această perioadă grea prin măsuri restrictive de izolare la domiciliu sau de carantină, știu că cea mai mare parte respectă legea, respectă deciziile autorităților, tocmai din acest motiv am decis să inăsprim aceste pedepse, pentru a-i sancționa pe aceia care nu ințeleg că trebuie să respecte toate măsurile luate de autorități, pentru că altfel riscă să pună in pericol sănătatea și poate chiar și viața cetățenilor romani. Sigur că am adoptat și alte decizii care sunt legate de alte domenii de activitate. Mesajul pe care vreau să-l dau este foarte clar, economia trebuie să funcționeze, mai ales in punctele cheie, in domeniul energiei, in domeniul furnizării de utilități, de servicii publice, toate instituțiile statului trebuie să funcționeze la capacitate maximă, toată zona medicală, toată zona de aprovizionare a populației, toată zona comercială trebuie să funcționeze la deplină capacitate, pentru a asigura condiții normale de aprovizionare, pentru a asigura furnizarea tuturor serviciilor, utilităților necesare pentru funcționare. Ca atare, solicit tuturor companiilor să ia măsuri de protejare a angajaților. Incă de la inceputul declanșării epidemiei am urmărit cu mare atenție fiecare evoluţie și am luat măsuri care au fost graduale in funcție de evoluția situației. Păstrăm aceeaşi mobilizare și suntem pregătiți, in funcție de evoluții, să luăm orice măsuri pentru a proteja sănătatea populației. In perioada următoare, am solicitat ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne și celorlalţi miniștri implicați o mobilizare și mai bună, intărirea capacității direcțiilor de sănătate publică. Trebuie să vă spun că am găsit direcțiile de sănătate publică aproape in moarte clinică – un număr foarte mic de angajați, neglijate de guvernanții care au fost pană la noi şi am dispus măsuri pentru intărirea capacității direcțiilor de sănătate publică; angajarea de personal, fie rezidenți, fie medici din rețeaua școlară, fie personal din alte entități, care are capacitatea de a desfășura activități, de exemplu, de la casele județene de sănătate. De asemenea, eventuali medici care funcționează in spitale care nu sunt in prima linie a bătăliei cu coronavirusul și care ar putea să iși desfășoară activitatea. Am crescut și vom crește constant numărul de epidemiologi care sunt implicați in anchetele care se desfășoară, pentru că, de viteza cu care se desfășoară anchetele epidemiologice atunci cand se constată că o persoană este diagnosticată pozitiv, de viteza care se derulează și de viteza de adoptare a măsurilor depinde reducerea răspandirii virusul in comunitate. De asemenea, am solicitat Ministerului de Interne, mai ales odată cu preluarea poliției locale, să ia măsuri energice pentru respectarea izolării la domiciliu și a carantinei, dacă este necesar, inclusiv prin echipe mobile de jandarmi, care să se deplaseze și să verifice la fața locului, in cat mai multe localități, modul in care se respectă izolarea la domiciliu și, impreună cu reprezentanții administrației locale, cu primarul, cu angajații primăriilor, pe baza situațiilor existente, să ia toate măsurile care se impun, inclusiv măsuri drastice de sancționare, fie prin amenzi contravenționale, fie prin constituirea de dosare penale. Pregătirea spitalelor reprezintă un alt obiectiv major pentru a avea capacitatea in cazul creșterii numărului de persoane infectate să-i tratăm in cele mai bune condiții și pregătim treptat spitalele, in funcție de nivelul de răspandire, astfel incat să creștem capacitatea de tratare in toate spitalele care au efectiv posibilitatea și condițiile pentru a putea trata pacienți. Suntem angajați intr-un efort in care am implicat toate entitățile care au capacitatea de a putea obține materiale de protecție, echipamente, pentru a asigura necesarul de material. Repet din nou afirmația: stocurile existente prin lege, care ar fi trebuit asigurate prin prevederile legale pentru a fi pregătiți pentru combaterea unei epidemii, erau zero. Practic, a trebuit să ne descurcăm, să facem față unei situații in care a trebuit să facem niște achiziții pentru a compensa absența stocurilor care ar fi trebuit constituite pentru a preveni și pentru a putea interveni eficient in cazul apariției unei epidemii. Avem, in momentul de față, contracte semnate. Deja au inceput să vină diferite categorii de produse și incetul cu incetul vom prelua in fabricație de către companii romanești aceste produse care – trebuie să știe toată lumea – sunt extrem de căutate, pentru că a crescut enorm cererea și toate statele, și alți actori privați sunt implicați in acest proces de achiziționare a acestor categorii de produse. Ca atare, folosim penuria care a existat pentru anumite produse, pentru a dezvolta capacități de producție in Romania și vom susține companiile care au capacitatea efectivă de realiza aceste produse. Inchei prin a vă indemna din nou la calm, responsabilitate, o atitudine rațională. Vă cer din nou să vă informați doar din informațiile care sunt transmise oficial de autorități. Războiul informațional, abundența fake news-urilor creează o stare de spirit care nu este potrivită. Urmăriți informațiile oficiale. Nu vă mai lăsați pradă informațiilor care sunt transmise de multe ori in mod vădit cu rea intenție, de pe diferite canale de informare și care nu au alt scop decat să inducă o stare de panică, să genereze o spaimă intre cetățeni romani. Vom lua măsuri cand vom identifica astfel de sursă de surse de fake news, care in mod clar au ca scop să dezinformeze cetățenii și vom lua toate măsurile pe care le putem lua in situația de urgență decretată de președintele Romaniei. Guvernul este intr-o colaborare constantă cu președintele Romaniei. Ne consultăm, analizăm și incercăm să luăm cele mai bune decizii care se impun pentru fiecare situație. Vă doresc sănătate! Respectați toate recomandările care au fost formulate, pentru a vă feri de contaminarea cu virus și urmăriți informațiile oficiale care sunt furnizate de autorități! Vă mulțumesc, o zi bună!