Curs de limba polona organizat de Institutul Polonez

Institutul Polonez din Bucureşti anunţă începerea înscrierilor pentru cursul de limba polonă, nivel începători şi avansaţi.

Cursul este structurat în 3 trimestre (29.10.2005 -14.01.2006, 18.02. – 8.04.2006 şi 29.04. – 17.06.2006) – a câte 16 de ore şi constituie o bună pregătire în vederea obţinerii Certificatului de Cunoaştere a Limbii Polone ca Limbă Străină, nivel de bază („Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego”).
Cursanţii vor putea folosi materialele didactice şi revistele/ziarele puse la dispoziţie de Institutul Polonez şi, în plus, vor primi invitaţii la toate evenimentele culturale pe care acesta le organizează. Înscrierile se fac în zilele de 20, 26 şi 27.10, între orele 17.00 – 19.00.
Mai multe informaţii despre curs se pot obţine sunând la numărul de tel. 224 45 56, zilnic, între orele 9.00-17.00 sau vizitând pagina de web: www.culturapoloneza.ro

Institutul Polonez este o organizaţie non profit, care desfăşoară activităţi culturale în scopul promovării culturii poloneze în majoritatea ţărilor europene (Austria, Belarus, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, România, Rusia, Slovacia, Suedia, Ucraina, Ungaria) şi în afara Europei (Israel, SUA), iar din 2004 şi în Republica Moldova. Sursa sa de finanţare o reprezintă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone.

Aflat în slujba dialogului intercultural şi având ca obiectiv promovarea culturii poloneze în rândul publicului iubitor de cultură din România şi Republica Moldova, Institutul Polonez din Bucureşti abordează în manifestările sale domenii precum: literatura, muzica, artele vizuale, cinematografia, teatrul, lista acestora neoprindu-se aici. Personalităţi marcante, reprezentative pentru fiecare dintre zonele culturale enumerate, sunt invitate să se prezinte publicului amintit, cu scopul de a se face cunoscute şi pentru a cunoaşte, la rândul lor, acest public.

Pentru informaţii complete despre activitatea Institutului Polonez, accesaţi site-ul www.culturapoloneza.ro (Institutul Polonez)