Concursul pentru bursele Nicolae Titulescu la cea de-a II-a etapa

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul
Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate
(C.N.B.S.S.), organizează etapa a II-a a concursului naţional
pentru atribuirea a 250 de burse de studii şi cercetare
postuniversitară şi postdoctorală „Nicolae Titulescu”
pentru formarea de specialişti în vederea integrării în Uniunea
Europeană.

La concursul naţional au dreptul să se înscrie persoane care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt cetăţeni români cu domiciliul stabil în România;
b) sunt absolvenţi de studii superioare de lungă durată cu
diplomă de licenţă, de masterat sau studii aprofundate;
c) sunt fie studenţi la programele de masterat/cursanţi la
studii aprofundate, fie doctoranzi/doctori în ştiinţe, fie
tineri încadraţi în instituţiile administraţiei centrale
sau locale;
d) cunosc cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională.

Durata stagiului este de maximum 3 luni, cu posibilitatea efectuării
până în 31 decembrie 2007, cuantumul bursei fiind de 1000
EUR/lună. Cheltuielile de transport internaţional până la
locul de stagiu şi retur, o singură dată pe întreaga
perioadă, sunt suportate de MEdC, prin CNBSS.

Bursele „Nicolae Titulescu” se acordă pentru 18 domenii de interes
ale României în vederea integrării la Uniunea Europeană:
administraţie europeană, politică regională,
instituţii europene şi legătura cu instituţiile
naţionale, drept european, justiţie şi afaceri interne,
agricultură /politici agricole, politică în domeniul
transporturilor, politică industrială şi de întreprindere,
dreptul societăţilor comerciale, politică în domeniul
concurenţei, politici sociale şi de ocupare a forţei de
muncă, politici în domeniul sănătăţii, energiei,
politici de mediu în Uniunea Europeană, bugetul Uniunii Europene,
managementul fondurilor de coeziune şi structurale, managementul
proiectelor (PCM – Project Cycle Management), societatea
informaţională în Uniunea Europeană şi
specializări pe domenii de acquis comunitar: statistică
(EUROSTAT), piaţa internă.

Criteriile de selecţie sunt următoarele:
a) compatibilitatea proiectelor prezentate în dosarele candidaţilor
înscrişi la concurs, cu domeniile de interes ale României în vederea
integrării în Uniunea Europeană;
b) desfăşurarea activităţii candidatului în domeniul
pentru care solicită bursa „Nicolae Titulescu”, la instituţia
care-l propune pentru înscrierea la concurs;
c) rezultatele profesionale confirmate prin situaţia
şcolară în cazul studenţilor şi prin
recomandările instituţiei, în cazul angajaţilor;
d) rezultatul evaluării dosarului de candidatură.

Documentele necesare dosarului de înscriere la concurs pentru bursele
„Nicolae Titulescu” se găsesc postate pe site-ul www.roburse.ro sau
la sediul C.N.B.S.S. din strada Spiru Haret nr. 12, sector 1,
Bucureşti, telefon 021/ 3101905.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se va face in perioada 1
februarie – 30 martie 2007 (atitudinea.ro)