Concurs de recrutare | Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu

 

CONCURS DE RECRUTARE – DIRECŢIA  JUDEŢEANĂ  PENTRU  CULTURĂ  GIURGIU

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi ale art.618, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Giurgiu solicită avizul pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de recrutare pentru ocuparea a doua  funcţii publice de execuţie vacante dupa cum urmeaza:

 

 

Mai multe detalii

Sursa: Ministerul Culturii