Concluziile celor 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă organizate în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” implementat de Asociația GO-AHEAD

mai 4, 2023

 

În cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală”, Asociația GO-AHEAD a organizat 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă în perioada martie-aprilie 2023. La sesiunile de consultare au participat reprezentanți ai ONG-urilor și instituțiilor publice, studenți și alți parteneri sociali.

Evenimentele au avut ca obiectiv promovarea de inițiative de încurajare a responsabilității civice, de implicare a partenerilor sociali/ ONG-urilor/ autorităților relevante și cetățenilor din Sectorul 4 în viața publică și de participare la procesele decizionale pentru o dezvoltare durabilă a sectorului.

Sesiunile de consultare s-au desfășurat într-o locație din centrul Bucureștiului, urmărindu-se facilitarea accesului tuturor participanților. Prima sesiune a fost transmisă online și pe platforma ZOOM în urma solicitărilor de participare de la distanță.

Pe parcursul evenimentelor, au fost relatate acțiunile realizate în proiect, precum și rezultatele Analizei de evaluare a instrumentelor digitale puse la dispoziția cetățenilor de Primăria Sectorului 4. De asemenea, Harta facilităților digitale din Sectorul 4, elaborată în cadrul proiectului, a fost prezentată participanților. Au luat cuvântul reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD - membri ai echipei de implementare a proiectului, cât și reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4.

La finalul fiecărei sesiuni, a avut loc un panel de discuții libere. Participanții și-au expus părerile legate de provocările principale în motivarea cetățenilor sectorului 4 să devină mai activi în comunitate și mai implicați în consultările publice. Mai mult decât atât, participanții au intervenit cu întrebări în privința rezultatelor analizei menționate mai sus și au avut și sugestii cu privire la modalitățile de diseminare a Hărții facilităților digitale.

În urma sesiunilor de tip masă rotundă, va fi elaborat un set de recomandări cu privire la diseminarea Hărții facilităților digitale, la îmbunătățirea nivelului de educație digitală al cetățenilor, dar și la creșterea dimensiunii de cetățenie activă în cadrul comunităților din Sectorul 4, prin mijloace eficiente de comunicare și educare.

Proiectul „Cetățenie activă într-o lume digitală”, cod SIPOCA/ MySMIS: 1084/ 151411, este implementat de Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează cu sprijinul Primăriei Sectorului 4, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală semnat în martie 2021.

Data de începere: 08.07.2022

Perioada de implementare: 12 luni

Valoarea totală a proiectului: 423.116,50 lei

Finanțare totală nerambursabilă: 414.654,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 331.723,33 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 82.930,84 lei

Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 8.462,33 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect puteți utiliza următoarele date de contact:

Marinela CAJVAN – Manager proiect

E-mail/ pagină web: [email protected]www.go-ahead.ro

https://www.go-ahead.ro/ro/comunicate

………………………………………………

Despre ASOCIAȚIA GO-AHEAD

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație. Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

Comunicat preluat de pe LivePr.ro  » Concluziile celor 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă organizate în cadrul proiectului „Cetățenie activă într-o lume digitală” implementat de Asociația GO-AHEAD

Alte Stiri & Articole

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro