COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANŢILOR GRUPULUI ŢINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA Şl IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI Şl A EXCLUZIUNII SOCIALE ( Oficial Ministerul Sănătăţii )

Comunicat_Presa_Proiect_POCU_SCI_21_05_2020_

Citeste integral Ministerul Sănătăţii – COMUNICAT PRESĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 PE TERITORIUL ROMÂNIEI IMPLICAREA REREZENTANŢILOR GRUPULUI ŢINTĂ DIN CADRUL COMPONENTEI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ Proiect POCU/375/4/22/122607 “CREAREA Şl IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI Şl A EXCLUZIUNII SOCIALE