Comunicat de presa – Uniunea pentru Reconstrucþia României

Pentru un sistem electoral corect
luni, 3 noiembrie,
ora 13.00, vis-a-vis de Palatul Parlamentului, pe trotuarul care mãrgineºte Parcul “Izvor”.

Uniunea pentru Reconstrucþia României – URR susþine demersurile Asociaþiei Pro Democraþia ºi ale Cartel Alfa în favoarea votului uninominal compensat, care asigurã ºi reprezentarea proporþionalã a partidelor. Ni se par iresponsabile propunerile partidului de guvernãmânt, care susþine din când în când votul uninominal pur; acesta ar aduce unui partid votat de 40% din alegãtori peste 60% din mandate, distrugând echilibrul ºi aºa precar dintre partide. Susþinem ºi independenþa Autoritãþii Electorale Permanente, singura care poate asigura un proces electoral corect.

De asemenea, ni se pare iresponsabil ºi periculos modul în care comisia parlamentarã însãrcinatã cu elaborarea proiectului reformei electorale nu numai cã nu s-a achitat de aceastã sarcinã la termenul stabilit de 30 septembrie, dar nici nu s-a întrunit mãcar o datã. Dupã cum ºtim prea bine, aceastã inactivitate nu se datoreazã doar indiferenþei sau chiulului paralmentar. Ea e strict necesarã pentru a se putea intra înaintea alegerilor într-o bine calculatã crizã de timp, astfel încât sã se adopte în regim de urgenþã orice proiect de lege convine partidului de guvernãmânt, în dispreþul societãþii civile.

Susþinem reducerea substanþialã a numãrului de senatori ºi deputaþi. Ea ar eficientiza, ºi nu ar îngreuna procesul legislativ, deoarece acei parlamentari, fiind mai puþini, ar fi obligaþi sã fie mult mai responsabili. În actualul parlament, pe lângã chiulul care a devenit obiºnuinþã, existã ºi numeroºi parlamentari care nu au nici un fel de activitate, în afara ridicãrii mâinii la semnalul ºefului de grup. Mai mult, organul legislativ a ajuns primul care calcã în picioare legile, deoarece obiceiul parlamentarilor “ocupaþi” de a vota prin intermediari a ajuns o cutumã bine stabilitã.

De aceea, îi chemãm pe toþi membrii ºi simpatizanþii Uniunii pentru Reconstrucþia României – URR sã participe la mitingul de luni, 3 noiembrie, ora 13, organizat de Asociaþia Pro Democraþia ºi Cartel Alfa în faþa Parlamentului, pentru a le putea comunica prin viu grai parlamentarilor doleanþele noastre, ce nu-ºi gãsesc loc în agendele lor prea pline.

Cosmin Alexandru, Preºedinte
Uniunea pentru Reconstrucþia României – URR