Comerciantii ilegali de pomi de craciun vor fi amendati cu 1000 lei

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Control Silvic şi Cinegetic, aduce la cunoştinţă opiniei publice următoarele:

Pomii de Crăciun sunt „produse lemnoase care au acelaşi regim de provenienţă şi circulaţie ca materiale lemnoase” conform H.G. nr. 427/2004.

Prin urmare, importatorii de Pomi de Crăciun au obligaţia de a solicita de la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare documentele necesare comercializării.

În cazul în care prin valorificarea Pomilor de Crăciun proveniţi din import nu sunt respectate prevederile legale, comercianţii acestora vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă de la 500 RON la 1000 RON şi confiscarea în condiţiile legii. (Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale)