Colaborare Oracle Romania – Ministerul Educatiei si Cercetarii

Oracle România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au semnat astăzi un protocol care creează cadrul unei colaborări între cele două instituţii, în vederea implementării şi dezvoltării unor programe educaţionale destinate elevilor şi profesorilor de liceu din România. Memorandumul a fost semnat de Paloma Cecilia Petrescu, secretar de stat pentru învăţămantul preuniversitar în Ministrul Educaţiei şi Cercetării, şi Ştefan Cojanu, Director General al Oracle România.

In baza protocolului menţionat, compania Oracle România îşi afirmă încă o dată angajamentul de a susţine mediul educaţional şi reformele iniţiate în ultimii ani pentru adoptarea noilor tehnologii şi a metodelor moderne de învăţare.

Acordul încheiat astăzi între Oracle România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării are ca obiectiv completarea programei şcolare pentru clasa a XII-a cu modulul de tehnologii de baze de date “Database Design and Programming with SQL”, din cadrul programului “Academia Oracle” pentru licee. Acest curs urmează să fie implementat în 1500 de licee din întreaga ţară şi să ofere elevilor posibilitatea să-şi dezvolte competenţe şi aptitudini solide în utilizarea celor mai noi tehnologii de baze de date.

Această iniţiativă susţine eforturile de reformare şi modernizare a învăţământului românesc. Studiul bazelor de date în învăţământul pre-universitar creează premisele implementării economiei bazate pe cunoaştere şi a societăţii informaţionale în România. Modulul “Database Design and Programming with SQL” propune spre studiu concepte generale de programare şi tehnologii de baze de date, care sunt utilizate la ora actuală de majoritatea companiilor importante din domeniul tehnologiei informaţiei.

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării acordă un deosebit interes parterneriatelor cu diverse corporaţii IT în vederea dezvoltării sistemului de învăţământ românesc. Oracle este o companie reprezentativă pentru domeniul IT mondial, iar faptul că o asemenea forţă doreşte să se implice în mod activ în învăţământul românesc se bucură de atenţia şi aprecierea noastră. Deopotrivă, iniţiativa Oracle apare în contextul derulării proiectului de interes naţional Sistem Educaţional Informatizat (SEI) în urma căruia toate şcolile din România sunt dotate cu platforme informatice, compuse din staţii de lucru, servere, conectare la Internet şi module cu conţinut educaţional ce acoperă întreaga arie curriculară. Parteneriatul cu Oracle vine să completeze în mod fericit acţiunea noastră, oferind elevilor şi profesorilor din învăţământul liceal posibilitatea de a-şi dezvolta, prin utilizarea celor mai noi tehnologii de baze de date, competenţe si abilităţi informatice avansate”, declară Paloma Cecilia Petrescu, secretar de stat pentru învăţămantul preuniversitar.

In prima fază a proiectului, un număr de 120 de profesori vor beneficia de instruire din partea specialiştilor Oracle pentru dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru predarea cursului. Cursurile de pregătire pentru această primă etapă se vor derula între 30 ianuarie şi 13 aprilie 2006 şi vor cuprinde atât module de învăţământ la distanţă cu suport electronic cât şi cursuri clasice, cu instructori. A doua etapă va consta în extinderea proiectului pentru instruirea tuturor cadrelor didactice implicate în acest program, astfel încât, începând cu anul şcolar 2007-2008 elevii să beneficieze de cursul “Database Design and Programming with SQL” în programa şcolară, ca şi curs opţional de informatică.

“Unul din obiectivele noastre la nivel de corporaţie globală este de a susţine şi de a contribui la pregătirea tinerilor pentru cariera profesională. In prezent, compania Oracle implementează diverse programe educaţionale în 46 de ţări din lume, inclusiv în România. Cred că învăţământul românesc are nevoie de implicarea activă a companiilor pentru a pregăti absolvenţi cu un grad ridicat de cunoştinţe şi abilităţi”, afirmă Ştefan Cojanu, Director General al Oracle România.

Proiectul reprezintă o investiţie comună Oracle – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, rolul de responsabilitate socială a corporaţiei întâlnindu-se cu angajamentul MECR de a ridica standardele învăţământului românesc, indiferent de specializare şi de orientarea profesională a tinerilor. De asemenea, protocolul răspunde programului naţional de dezvoltare aprobat în decembrie 2005 de Guvernul României în care sunt menţionate ca priorităţi economia bazată pe cunoaştere şi dezvoltarea resurselor umane.

Programul “Academia Oracle” pentru licee a fost lansat în România în anul şcolar 2003-2004, incluzând în etapa pilot două licee din Bucureşti. Rezultatele foarte bune obţinute şi interesul manifestat de elevi au determinat extinderea proiectului, astfel încât în prezent 19 licee din întreaga ţară sunt înscrise în program.