CEPROM S.A. Satu – Mare a fost privatizata

Asociaţia Salariaţilor “CEPROM” Satu Mare a cumpărat 59,33% din capitalul social al institutului de cercetare CEPROM S.A. Satu Mare. Valoarea totală a tranzacţiei, reprezentând preţul pachetului de acţiuni şi investiţiile, este 372.286,38 RON. Asociaţia Salariaţilor “CEPROM” a fost singurul ofertant.

Prin contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni, cumpărătorul s-a angajat ca pe o perioadă de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor:

· să menţină şi să dezvolte activitatea principală, precum şi celelalte activităţi de cercetare – dezvoltare ale CEPROM S.A Satu Mare, aşa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societăţii la data semnării contractului;

· să menţină numărul total de salariaţi ai CEPROM S.A Satu Mare, angajaţi cu contract de muncă pe durată nedeterminată, existent la data semnării contractului, inclusiv numărul de personal încadrat pe funcţii de specialitate.

CEPROM Satu Mare are 49 de salariaţi şi desfăşoară activitate de cercetare în domeniul ştiinţelor fizice şi naturale. Are un capital social de 124.863,6 RON. La sfârşitul anului trecut, compania înregistrase o pierdere netă de 358,38 mii RON şi datorii către bugetul de stat de 1.913,56 mii RON.