Casatoriile intre copii de rromi sunt ilegale

In ultimii ani, presa locală şi centrală a sesizat tot mai multe cazuri de căsătorii între copii de rromi. Practica acestor mezalianţe între familiiile înstărite de rromi nu este nouă, ci face parte din tradiţiile etniei rome. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului avertizează că legislaţia românească şi cea europeană interzic astfel de practici, care încalcă drepturile copiilor la libertate de opinie, la viaţă intimă şi privată.

Aceasta înţelegere între părinţii copiilor are ca finalitate introducerea fetei în familia băiatului; fata va fi astfel îngrijită şi crescută de viitoarea soacră, în concepţia rromilor această practică reducând riscul unor neînţelegeri ulterioare între noră şi soacră. De asemenea, familia băiatului preia responsabilitatea asigurării condiţiilor bune de viaţă şi educaţie ale fetei. Scopul acestor mezalianţe au ca scop conservarea averilor familiilor în cadrul comunităţii.

Dincolo de aceste traditii, legea spune că în orice acţiune sau decizie care priveşte copilul, primează interesul superior al acestuia.

Conform reglementărilor legale în vigoare, orice copil are dreptul sa crească alături de părinţii săi, ori, prin separarea copiilor de familia sa naturală, le este încălcat acest drept. În acelaşi timp, copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. In acest scop, părinţii sunt obligaţi să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea (Legea 272/2004, art 32). De asemenea, copilul capabil de discernământ are dreptul de a-şi exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl priveşte.

Recent, nunţile a 9 cupluri de copii din localitatea Râmnicelu, judeţul Buzău, au alertat presa locală şi autorităţile centrale şi locale. Fiind o comunitate închisă, cu tradiţii ferme, este monitorizată de mai mulţi ani de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) Buzău, care a derulat anual programe de prevenirea instituţionalizării, abandonului şcolar, abuzului, neglijării şi exploatării copilului în această comunitate.

Cu privire la cazurile semnalate recent în presă, echipele DGASPC Buzău a întocmit anchete sociale la familiile tuturor tinerilor, urmând a fi luate măsuri la finalizarea anchetelor, acolo unde se constată încălcarea drepturilor copiilor; paralel poliţia din comună face cercetări în vederea întocmirii de dosare penale părinţilor minorilor implicaţi, pentru punerea în primejdie a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorilor.