Campania E.U. NU DAU SPAGA – E.U. NU IAU SPAGA – debuteaza in ministere

Campania “E.U. NU DAU ŞPAGĂ – E.U. NU IAU ŞPAGĂ se derulează începând de miercuri, 19 iunie a.c., în instituţiile administraţiei centrale.

Într-o primă fază, în data de 21.06.2006, funcţionarii din toate ministerele centrale au primit materiale prin care sunt informaţi de pericolul şi consecinţele la care se expun dacă, în activitatea pe care o desfăşoară, acceptă să primească sau să ofere mită. Această categorie de public ţintă căreia i se adresează campania a primit pliante informative în care sunt specificate prevederile legale în cazul dării/ primirii de mită, dar şi contactele autorităţilor cărora li se pot adresa în astfel de situaţii.

Campania “E.U. NU DAU ŞPAGĂ – E.U. NU IAU ŞPAGĂ”, organizată de Ministerul Integrării Europene, împreună cu Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, a fost lansată pe data de 13 iunie a.c.

Publicul ţintă este constituit în primul rând de către bugetari, cu o atenţie specială îndreptată într-o primă fază către funcţionarii publici. Un public ţintă secundar îl reprezintă cetăţenii care intră în contact cu publicul ţintă mai sus menţionat. Ambele categorii vor primi atât mesaje simbolice (insigne, spot video, spot audio, bancnota de 0 lei), cât şi mesaje practice de informare asupra alternativelor „şpăgii” (site internet, pliante).

Această campanie intenţionează să „afecteze” primele 40 de oraşe ale ţării ca număr de populaţie (reşedinţe de judeţ), plus un segment special, pentru Bucureşti. Instituţiile vizate de către campanie sunt cele în care se face contactul între funcţionarul public şi cetăţean („o campanie la ghişeu”). Ambelor categorii vizate li se vor distribui insigne şi pliante informative, acestea fiind susţinute de către mesajele audio/ video/ text.