Burse pentru elevii din Republica Moldova

Ministrul educaţiei şi cercetării, profesor universitar dr. Mircea Miclea, a aprobat prin ordinul nr. 5398/7 noiembrie 2005, acordarea a 34 de burse pentru elevii din Republica Moldova, absolvenţi ai claselor a IX-a, respectiv a X-a, care studiază fără bursă, în unităţile şcolare din România. Cei 34 de elevi vor beneficia de burse până la încheierea studiilor începând cu data de 1 noiembrie 2005. Acordarea burselor s-a realizat pe baza rezultatelor la învăţătură ale elevilor din Republica Moldova care au studiat în unităţile şcolare din România fără bursă.

Pe perioada studiilor elevii bursieri nominalizaţi beneficiază de:

a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare de la buget;
b) bursă lunară conform reglementărilor în vigoare (cca 41 USD);
c) cazare gratuită în internate pe perioada activităţii şcolare;
d) asistenţă medicală conform reglementărilor interne prevăzute pentru cetăţenii proprii;
e) reducere cu 50% la transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran precum şi pentru transportul intern auto, ferovial şi naval, în tot timpul anului calendaristic.

Bursele se acordă din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar celelalte cheltuieli legate de şcolarizare sunt suportate din bugetele locale. Prin această suplimentare, numărul total de burse acordat de MEdC elevilor din Republica Moldova este de 884. (MEC)