BNR hotarat reducerea ratei dobanzii de interventie

Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României a analizat evoluþiile recente ale ansamblului indicatorilor macroeconomici ºi perspectivele acestora.

Rata anualã a inflaþiei a scãzut în luna noiembrie 2004 la nivelul de 9,9 la sutã, prognoza pentru perioada urmãtoare indicând continuarea reducerii acesteia în luna decembrie. Pentru a valida acest proces al decelerãrii inflaþiei, Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României a hotãrât reducerea ratei dobânzii de intervenþie cu 0,75 puncte procentuale, pânã la nivelul de 17,0 la sutã.

Apreciind cã cererea agregatã va continua sã creascã într-un ritm susþinut ºi având în vedere ajustãrile de preþuri relative ce se vor produce ca urmare a efectuãrii unor corecþii de preþuri administrate în primul trimestru al anului 2005, Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României a decis sã menþinã conduita prudentã a politicii monetare necesarã atingerii obiectivelor de inflaþie, inclusiv a celor stabilite pentru un orizont de timp mai îndelungat.