BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii de interventie

Consiliul de administraþie al BNR a analizat evoluþiile recente ale ansamblului indicatorilor macroeconomici ºi perspectivele pentru perioada urmãtoare.

În context, s-a apreciat cã decizia aplicãrii unei politici favorabile accentuãrii flexibilitãþii cursului de schimb al leului a condus la creºterea substanþialã a volumului tranzacþiilor pe piaþa valutarã ºi la o amplitudine sensibil mai mare a variabilitãþii cursului de schimb.

Se apreciazã cã îmbunãtãþirea rating-ului la nivel investiþional acordat României va contribui la amplificarea investiþiilor strãine directe ºi de portofoliu, ceea ce va conduce la consolidarea tendinþei de apreciere a monedei naþionale, în condiþiile inducerii în continuare de cãtre piaþã a unei variabilitãþi manifeste a cursului de schimb al leului. Aceasta semnificã o continuare a întãririi politicii monetare, care contribuie la procesul de dezinflaþie.

Indicele preþurilor de consum pe ultimele 12 luni a scãzut la nivelul de 10,8% în octombrie 2004 ºi se prognozeazã accelerarea reducerii acestui indicator în lunile noiembrie ºi decembrie. Pentru a valida acest proces de dezinflaþie, Consiliul de administraþie al BNR a hotãrât reducerea ratei dobânzii de intervenþie cu 0,50 puncte procentuale, pânã la nivelul de 17,75%.

Întrucât se menþine tendinþa de creºtere a cererii agregate pentru perioada urmãtoare ºi se are în vedere aplicarea unor ajustãri ale preþurilor administrate la începutul anului 2005, Consiliul de administraþie al BNR a decis pãstrarea în continuare a conduitei prudente a politicii monetare pentru atingerea obiectivelor de inflaþie, inclusiv într-o perspectivã mai îndelungatã.(BNR)