Banc Post cea mai buna banca in Guvernanta Corporativa

Bancpost a fost desemnată de către prestigioasa publicaţie Euromoney drept “Cea mai bună bancă din România în anul 2005 pentru guvernanţă corporativă “. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc la sfârşitul lunii septembrie a.c, la HAY Adams Hotel din Washington DC.

La ceremonia de decernare a premiului au fost prezente numeroase oficialităţi din lumea financiar bancară, miniştri de finanţe, guvernatori de bănci centrale, preşedinţi de bănci comerciale, reprezentanţi ai unor prestigioase grupuri de presă din domeniul financiar bancar, sosiţi în capitala americană cu ocazia Adunării Generale Anuale a Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional.

Din partea Bancpost a participat doamna Elena Petculescu, Preşedinte de onoare al băncii.

“Ca preşedinte de onoare al Bancpost încerc o mare satisfacţie pentru acest premiu, cu atât mai mult cu cât am fost direct implicată în aplicarea sistemului de guvernanţă corporativă. Faptul ca Euromoney ne-a acordat acest prestigios premiu reprezintă pentru noi o recunoaştere a drumului parcurs până acum, precum şi a corectitudinii cu care aplicăm şi respectăm principiile guvernanţei corporative.”

“Acest premiu ne onorează şi ne obligă totodată, cu atât mai mult cu cât Bancpost se află în plin proces de restructurare şi modernizare, iar aplicarea corectă a principiilor guvernanţei corporative nu poate decât să conducă la înfăptuirea cu succes a acestui proces în interesul acţionarilor, salariaţilor şi clienţilor noştri.”, declară domnul Mihai Bogza – Preşedinte al Consiliului de Administraţie Bancpost.

Domnul Georgios Michelis, Director General al Bancpost, precizează : “Vestea că Bancpost a primit premiul pentru “Cea mai bună bancă din România în guvernanţă corporativă” încă din primul an de aplicare a acestui principiu în banca noastră a fost primită cu satisfacţie la Eurobank, acţionarul majoritar al Bancpost, fapt ce demonstrează justeţea deciziilor luate în actul de conducere executivă ceea ce pentru mine reprezintă o mândrie şi o răsplată în acelaşi timp. (Banc Post)