AVAS vinde active ale SC AMIDIP SA Calan

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului organizează licitaţie publică pentru vânzarea, “în bloc”, a unor bunuri aflate în proprietatea debitorului S.C. AMIDIP S.A. Călan : utilaje aferente turnătoriei de tuburi de presiune din fontă ductilă (compusă din sistem cântărire tuburi, sistem corecţie ovalitate, instalaţie bituminare-acoperire interne+externe, maşină de turnare PRH 14-28, cochilie turnare tuburi, sistem rectificat interior, sistem rectificare mufă, sisteme tăiere (finală) tuburi, sisteme manevrare tuburi, maşină de turnare PRH 4-16, tester hidraulic, cuptor tratament termic TT, maşină modelare miez, linie cimentare, sistem întreţinere cochilie, linie zincare, echipament laborator, piese de rezervă şi consumabile), teren (în suprafată de 939.919,41 mp), clădiri, construcţii speciale, investiţii în curs, alte echipamente şi utilaje.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 5.282.000 USD, fără TVA.

Licitaţia publică va avea loc în data de 15 noiembrie 2005, ora 12:00, la sediul AVAS din str. C.A.Rosetti, nr. 21, sector 1, Bucureşti.

Activele SC AMIDIP SA pot constitui o oportunitate pentru orice investitor interesat în preluarea şi dezvoltarea unei activităţi de perspectivă.

SC Amidip SA, debitor al AVAS, este amplasată în judeţul Hunedoara, în partea de nord-vest a oraşului Călan. Cele mai apropiate căi rutirere/feroviare sunt reprezentate de DN66 Simeria – Haţeg şi, respectiv, calea ferată 202 Simeria – Petroşani – Filiaşi. Cursul de apă cel mai apropiat este râul Strei, platforma industrială a SC Amidip SA fiind amplasată pe partea stângă a râului.

Societatea deţine active specifice activităţii de producere a fontei de turnătorie, cele mai importante fiind:

– două furnale de 250 mc fiecare, cu o producţie de 80.000 – 100.000 tone/an;

– centrala electrotermică (CET1);

– centrala de aer comprimat;

– instalaţie de epurare a gazului de furnal.

SC Amidip SA deţine o turnătorie de tuburi din fontă ductilă (investiţie în curs), care are în componenţă:

– hală de turnătorie de cca 14.000 mp;

– cuptor de inducţie (capacitate utilă de 45 to metal topit);

– două cuptoare de inducţie de tip Junker (Germania);

– două maşini de turnare centrifugare CCMCo (SUA) care pot produce tuburi de 6 m lungime cu diametre cuprinse între 100-700 mm.

Producţia de tuburi din fontă ductilă este de aproximativ 40.000 tone/an, pentru care se preconizează folosirea a 42.160 tone fontă lichidă de la furnal.

Caracteristicile fizico-mecanice ale tuburilor de presiune vor corespunde cerinţelor standardelor ISO 2531/1979, respectiv EN 545.

Pe lângă furnale şi turnătorie, societatea mai deţine o priză de mal cu baraj pe râul Strei şi instalaţii pentru captarea şi aducţiunea apei industriale necesare fluxurilor tehnologice precum şi instalaţii de epurare a apelor uzate.

Activele sunt amplasate pe o suprafaţă de teren de 939.919,41 mp, aflat în proprietatea societăţii.