AVAS vinde 57,1% din acţiunile INAR Brasov

AVAS scoate la vânzare 476.180 acţiuni, reprezentând 57,1% din capitalul S.C. INAR (Institutul Naţional de Autovehicule Rutiere) S.A. Braşov. Privatizarea se face prin negociere cu selecţie pe bază de oferte tehnice.

Compania are principala activitate în domeniul: cercetare în ştiinţe fizice şi naturale. Valoarea capitalului social este de 2.084,67 mii RON. Ceilalţi acţionari sunt: SIF Transilvania – 38,99% şi persoane fizice – 3,91%.

Pot participa la negociere numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de precalificare:

1. nu au fost sancţionaţi penal pentru săvârsirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu;

2. experienţă în domeniul cercetării-dezvoltării în ştiinţe fizice şi naturale,

3. bonitate financiară;

4. nu au contribuit la înrăutăţirea situaţiei economico-financiare a altor societăţi.

Documentele de participare şi precalificare, împreună cu ofertele finale, pot fi depuse până în data de 3 mai 2006, ora 12,00. Anunţul de vânzare poate fi găsit şi pe site-ul AVAS la adresa www.avas.gov.ro.