AVAS privatizeaza SIAT S.A

Vineri, 16 septembrie 2005, Autoritatea pentru Valorficarea Activelor Statului publică anunţul de privatizare, prin negociere pe bază de oferte tehnice, a S.C. SIAT S.A. Bucureşti.

Pachetul pus în vânzare (154.744 acţiuni) reprezintă 50.7% din capitalul social al societăţii comerciale.

SIAT S.A. are ca obiect unic de activitate cercetarea şi dezvoltarea în ştiinţe fizice şi naturale.

La negociere vor putea participa numai ofertanţii care prezintă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de precalificare:

1. – inexistenţa sancţiunilor penale pentru savârsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare – criteriu eliminatoriu;

2 – experienţa în domeniul cercetării-dezvoltarii în ştiinţe fizice şi naturale, cod CAEN 7310;

3 – bonitate financiară şi capacitate de a prelua o nouă afacere.

Pentru participarea la negociere, potenţialii cumpărători trebuie să achite taxa de acces direct la informaţii şi să depună garanţia de participare. De asemenea, investitorii vor trebui să depună ofertele finale, precum şi documentele de participare, enumerate în Dosarul de Prezentare, până la data de 17 octombrie 2005, ora 12. Plicurile sigilate care conţin documentele vor fi deschise în aceeaşi zi, la ora 13, în prezenţa tuturor deponenţilor.