AVAS privatizeaza RAMI DACIA

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a scos la vânzare 100% din capitalul social al societăţii comerciale RAMI-DACIA S.A, respectiv 123.307 de acţiuni. Privatizarea se face prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile. RAMI-DACIA este unicul producător de diamante sintetice din Europa de Sud-Est.

Vicepreşedintele AVAS, Laszlo Gyerko, declară : „Am decis ca şi această societate să fie vândută prin negociere pe bază de oferte finale îmbunătăţite şi irevocabile, fiindcă astfel putem stabili împreună cu noul investitor câteva condiţii contractuale esenţiale pentru viitorul acesteia. Este importantă păstrarea numărului de salariaţi, efectuarea investiţiilor în societate şi continuarea activităţii de bază. Dacă am fi vandut la Bursă, nu puteam stabilim astfel de condiţii. Deci, nu avem convingerea că activitatea va fi continuată. Noi dorim ca societatea să funcţioneze în continuare, să devină profitabilă, să beneficieze de investiţii. Acesta este scopul pentru care preferăm această variantă de vânzare. Noul proprietar nu va putea să valorifice activele în scop imobiliar, pentru că vor exista interdicţii clare în contract.”

Evaluarea şi selectarea ofertelor finale se face prin aplicarea unei grile de punctaj. Conform acesteia, oferta financiară are o pondere de 70%, iar cea tehnică reprezintă 30% din punctaj.

AVAS ia în considerare ofertele care conţin un capital de lucru de cel puţin 987.500 Euro în primele trei luni de la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Suma este considerată a fi suficientă pentru plata materiilor prime, furnizorilor de utilităţi, cheltuielilor cu salariile.

În cadrul ofertei tehnice, AVAS va lua în considerare ofertanţii care au cea mai mare medie a cifrei de afaceri pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate şi o experienţă de peste zece ani în activitatea de producţie şi/sau comercializarea diamantelor sintetice.

16 octombrie 2006 este data limită pentru depunerea ofertelor.