AVAS a pus poprire pe conturile deschise la Banca Transilvania de SIF Moldova

În vederea reglementării modalităţii de achitare a obligaţiilor de plată, pe care FPP II Moldova (actual SIF MOLDOVA) le are faţă de A.V.A.S., rezultate din avalizarea unor bilete la ordin emise, in perioada anilor 1995-1996 in favoarea fostei Bancorex SA., de debitori AVAS, a fost semnat un Protocol care prevedea:

· achitarea integrală a contravalorii unor bilete la ordin, într-o perioadă scurtă de timp;

· eşalonarea la plată a contravalorii unor bilete la ordin;

· clarificarea de către A.V.A.S. şi SIF Moldova asupra unor aspecte privind unele bilete la ordin;

· reglementarea la plată a unor bilete la ordin aflate în litigiu, în funcţie de soluţia pronunţată de instanţele judecătoreşti, după soluţionarea litigiilor.

Având în vedere că acest Protocol a fost respectat parţial de către SIF MOLDOVA, A.V.A.S. a declanşat procedura de executare silită, prin comunicarea titlului executoriu în sumă de 7.614.593,47 USD. Urmare comunicării titlului executoriu, SIF Moldova a achitat suma de 800.000 USD; pentru diferenţă, A.V.A.S. a instituit, in data de 02.06.2006, poprirea conturilor deschise de societate la Banca Transilvania, bancă la care au fost identificate disponibilităţi suficiente pentru încasarea integrală a contravalorii sumei înscrise în ordinul de poprire.

Facem menţiunea că majoritatea biletelor la ordin avalizate de FPP II Moldova (actual SIF Moldova) au făcut obiectul unor acţiuni în instanţă, prin care s-a contestat valoarea avalului dat de către FPP II Moldova.

Urmare litigiilor înregistrate pe rolul instanţelor de judecată, au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti prin care a fost recunoscuta valabilitatea unor bilete la ordin sau, după caz, unele au fost anulate.

Pentru biletele la ordin anulate de instanţele de judecată, datorită imperfecţiunilor formale, AVAS a solicitat obligarea SIF Moldova, nu în calitatea sa de avalist, ci în calitatea sa de fidejusor, la plata biletelor la ordin respective.

Până în prezent, instanţele de judecată au dispus obligarea SIF Moldova, în calitate de fidejusor, la plata sumei de 1.980.000 USD, plătibili în echivalent RON, la cursul valutar valabil la data plăţii, pentru restul fiind în stadiul de parcurgere a procedurii prealabile înregistrării pe rolul instanţelor de judecată

Deşi are o hotărâre definitivă şi irevocabilă, AVAS a oferit SIF Moldova posibilitatea eşalonării la plată a sumei datorate, variantă care nu a fost acceptată de conducerea societăţii.

Ooni Koda

Web site realizat de Dow Media servicii Web Design | Gazduire Web furnizata de SpeedHost.ro